Vážení návštěvníci,

aktuální situace volnočasovým aktivitám moc nepřeje. Z nařízení vlády jsou některé aktivity momentálně nedostupné. Proto je možné, že Vaše objednávka bude z důvodu prodloužení těchto omezení stornována a peníze vráceny.

Tým SkvěléČesko.cz

Půjčovna vodáckých potřeb TAJMEN

ZPĚT NA VÝPIS NABÍDEK
1 FOTKA
Vodácká půjčovna Tajmen - Vsetín
Smetanova 1061, 75501 Vsetín, Vsetín

Chtěli byste poznat něco jiného než denní shon a přitom netrávit dovolenou či víkend jenom lenošením u vody, ale sportovní činností? Chcete získat zážitky ze sjíždění řeky s partou přátel? Že nemáte potřebné vybavení ani zkušenosti? To vše máme my!

od 325
VHODNÉ PRO
jednotlivec
páry
rodina
skupina
TYP AKTIVITY
půjčovny
sport
LZE PROVOZOVAT ZA POČASÍ
Omezení
  • Smlouvu o půjčení musí vždy podepsat osoba starší 18-ti let
Zahrnuje
  • Lodě: pádla + vesty dle počtu lidí v lodi
  • Paddleboard: pádlo, vak, pumpa
Základní informace

Nafukovací kanoe RIO (Kutlíci)

Další kanoe se samo-vylévací funkcí z podobného materiálu jako kanoe Yukon. Díky zvolenému materiálu ji lze nafoukat tak, že se na ni cítíte téměř jako na pevné lodi. Oproti Yukonu je o něco méně stabilnější, za to o poznání rychlejší. Zkušení vodáci s ní mohou jezdit terény až WW IV.

délka: 410cm; šířka: 100 cm; hmotnost: 23 kg

Nafukovací kanoe YUKON (Robfin)

Kanoe se samo-vylévací funkcí a s výbornými jízdními vlastnostmi. Vhodné zejména pro divokou vodu, ale poskytne i dostatek prostoru pro mnohadenní putování po klidných řekách. Její největší výhodou je dobrá stabilita v těžkých terénech a dostatek místa na vodácké věci.

délka: 400cm; šířka: 100 cm; hmotnost: 24 kg

Paddleboard Ride 318 SSD

Paddleboardy půjčujeme jako set: board + pádlo + pumpa + vak. Vhodné zejména k moři, na jezera a mírně tekoucí řeky.

Doplňující informace k pobočce:
Půjčovna se nachází v panelovém domě v centru města Vsetína v prostorách bývalé prádelny. Kancelář je v bytě v přízemí. Vchod se nachází hned vedle budovy lékárny. Červený kroužek viz obr. Parkování je možné před vchodem (pokud je místo) pouze půl hodiny.

Provozní podmínky

Půjčovní řád vodácké půjčovny Tajmen:


1. Půjčovna půjčuje za úplatu půjčujícímu sportovní potřeby (dále jen věci), aby je dočasně užíval k provozování vodní turistiky

2. Půjčovna je povinna zapůjčit půjčujícímu půjčované věci ve stavu způsobilém k provozování výše uvedené činnosti. Zákazník má právo si překontrolovat úplnost a funkčnost půjčovaných věcí v den převzetí výpůjčky a případné závady reklamovat v tento den.

3. Půjčující je oprávněn užívat půjčené věci přiměřeně jejich povaze a určení.

4. Půjčující je povinen vrátit půjčené věci v dohodnutém termínu, čisté a suché. V případě, že vrátí věci znečistěné nebo mokré je půjčovna oprávněna účtovat přirážku ve výši 1/2 půjčovného odpovídající věci za jeden den. Pokud nebudou věci již rezervovány na další termín je možné, po domluvě, prodloužit dobu výpůjčky na vyčištění a vysušení půjčených věcí.

5. V případě poškození půjčených věcí půjčujícím nad rámec přiměřeného opotřebení je půjčující povinen:
- poškození při předávání půjčeného předmětu půjčovně nahlásit. Opravy závad způsobených zákazníkem a nenahlášených půjčovateli budou tomuto zákazníkovi účtovány s 50 % přirážkou
- pokud to není bezpodmínečně nutné k úspěšnému zakončení příslušné akce vodní turistiky neprovádět sám opravy poškozených předmětů.
- na samostatně provedené opravy upozornit při předávání zapůjčeného poškozeného předmětu půjčovnu
- v případě poškození, (především rozfouknutí podlah, palub a větší roztrhnutí válců nafukovacích člunů) je půjčující povinen uhradit půjčovně náklady na opravu poškozeného předmětu u výrobce včetně dopravného.
- v případě ztráty, odcizení, zničení nebo neopravitelného poškození půjčené věci je půjčující povinen uhradit půjčovně 80% současné velkoobchodní ceny (včetně DPH) věci.

6. V případě, že nebyl dodržen půjčujícím smlouvou sjednaný termín vrácení půjčených věcí, je oprávněna půjčovna půjčujícímu doúčtovat půjčovné za další půjčovní dny ve výši 100 % normálního půjčovného (bez možnosti uplatnění slev). V případě dřívějšího vrácení půjčených věcí (vyjma případů uvedených v bodu 5) se půjčovné nevrací.

7. Půjčovna nezodpovídá za škody vzniklé půjčujícímu nebo jiným osobám použitím půjčených věcí.

8. Materiál nelze vyzvednout ani vracet v sobotu, neděli, státem uznaných svátcích a v noční době (t.j, 20,00 – 7,00 hod.) pokud není s půjčovatelem v mimořádných případech a předem dohodnuto jinak.

9. Půjčovné je vypočítáváno z půjčovného za 1 kus půjčované věci a půjčovní den. Za půjčovní den se nepočítá při vícedenních výpůjčkách den převzetí věcí a den vrácení věcí půjčovně. Za den převzetí se považuje také den, kdy byla půjčovně nahlášena ztráta nebo zničení půjčované věci.

10. Půjčovné se platí hotově předem při převzetí zapůjčených předmětů. Právním subjektům lze půjčovné fakturovat

Nafukovací kanoe RIO (Kutlíci)

Další kanoe se samo-vylévací funkcí z podobného materiálu jako kanoe Yukon. Díky zvolenému materiálu ji lze nafoukat tak, že se na ni cítíte téměř jako na pevné lodi. Oproti Yukonu je o něco méně stabilnější, za to o poznání rychlejší. Zkušení vodáci s ní mohou jezdit terény až WW IV.

délka: 410cm; šířka: 100 cm; hmotnost: 23 kg

Nafukovací kanoe YUKON (Robfin)

Kanoe se samo-vylévací funkcí a s výbornými jízdními vlastnostmi. Vhodné zejména pro divokou vodu, ale poskytne i dostatek prostoru pro mnohadenní putování po klidných řekách. Její největší výhodou je dobrá stabilita v těžkých terénech a dostatek místa na vodácké věci.

délka: 400cm; šířka: 100 cm; hmotnost: 24 kg

Paddleboard Ride 318 SSD

Paddleboardy půjčujeme jako set: board + pádlo + pumpa + vak. Vhodné zejména k moři, na jezera a mírně tekoucí řeky.

Doplňující informace k pobočce:
Půjčovna se nachází v panelovém domě v centru města Vsetína v prostorách bývalé prádelny. Kancelář je v bytě v přízemí. Vchod se nachází hned vedle budovy lékárny. Červený kroužek viz obr. Parkování je možné před vchodem (pokud je místo) pouze půl hodiny.

OMEZENÍ
  • Smlouvu o půjčení musí vždy podepsat osoba starší 18-ti let
ZAHRNUJE
  • Lodě: pádla + vesty dle počtu lidí v lodi
  • Paddleboard: pádlo, vak, pumpa

Půjčovní řád vodácké půjčovny Tajmen:


1. Půjčovna půjčuje za úplatu půjčujícímu sportovní potřeby (dále jen věci), aby je dočasně užíval k provozování vodní turistiky

2. Půjčovna je povinna zapůjčit půjčujícímu půjčované věci ve stavu způsobilém k provozování výše uvedené činnosti. Zákazník má právo si překontrolovat úplnost a funkčnost půjčovaných věcí v den převzetí výpůjčky a případné závady reklamovat v tento den.

3. Půjčující je oprávněn užívat půjčené věci přiměřeně jejich povaze a určení.

4. Půjčující je povinen vrátit půjčené věci v dohodnutém termínu, čisté a suché. V případě, že vrátí věci znečistěné nebo mokré je půjčovna oprávněna účtovat přirážku ve výši 1/2 půjčovného odpovídající věci za jeden den. Pokud nebudou věci již rezervovány na další termín je možné, po domluvě, prodloužit dobu výpůjčky na vyčištění a vysušení půjčených věcí.

5. V případě poškození půjčených věcí půjčujícím nad rámec přiměřeného opotřebení je půjčující povinen:
- poškození při předávání půjčeného předmětu půjčovně nahlásit. Opravy závad způsobených zákazníkem a nenahlášených půjčovateli budou tomuto zákazníkovi účtovány s 50 % přirážkou
- pokud to není bezpodmínečně nutné k úspěšnému zakončení příslušné akce vodní turistiky neprovádět sám opravy poškozených předmětů.
- na samostatně provedené opravy upozornit při předávání zapůjčeného poškozeného předmětu půjčovnu
- v případě poškození, (především rozfouknutí podlah, palub a větší roztrhnutí válců nafukovacích člunů) je půjčující povinen uhradit půjčovně náklady na opravu poškozeného předmětu u výrobce včetně dopravného.
- v případě ztráty, odcizení, zničení nebo neopravitelného poškození půjčené věci je půjčující povinen uhradit půjčovně 80% současné velkoobchodní ceny (včetně DPH) věci.

6. V případě, že nebyl dodržen půjčujícím smlouvou sjednaný termín vrácení půjčených věcí, je oprávněna půjčovna půjčujícímu doúčtovat půjčovné za další půjčovní dny ve výši 100 % normálního půjčovného (bez možnosti uplatnění slev). V případě dřívějšího vrácení půjčených věcí (vyjma případů uvedených v bodu 5) se půjčovné nevrací.

7. Půjčovna nezodpovídá za škody vzniklé půjčujícímu nebo jiným osobám použitím půjčených věcí.

8. Materiál nelze vyzvednout ani vracet v sobotu, neděli, státem uznaných svátcích a v noční době (t.j, 20,00 – 7,00 hod.) pokud není s půjčovatelem v mimořádných případech a předem dohodnuto jinak.

9. Půjčovné je vypočítáváno z půjčovného za 1 kus půjčované věci a půjčovní den. Za půjčovní den se nepočítá při vícedenních výpůjčkách den převzetí věcí a den vrácení věcí půjčovně. Za den převzetí se považuje také den, kdy byla půjčovně nahlášena ztráta nebo zničení půjčované věci.

10. Půjčovné se platí hotově předem při převzetí zapůjčených předmětů. Právním subjektům lze půjčovné fakturovat

Potřebujete s něčím pomoci? Jsme tady pro Vás.
+420 606 078 241
každý den 8:00 - 20:00
Sledujte, co se kde děje
Budeme Vás informovat nejen o nových aktivitách, ale také o akčních nabídkách v okolí.
Odesláním vyjadřujete souhlas se zasíláním novinek.