Vážení návštěvníci,

aktuální situace volnočasovým aktivitám moc nepřeje. Z nařízení vlády jsou některé aktivity momentálně nedostupné. Proto je možné, že Vaše objednávka bude z důvodu prodloužení těchto omezení stornována a peníze vráceny.

Tým SkvěléČesko.cz

Muzeum klasického knihařství a knihařská dílna Jendy Rajmana

ZPĚT NA VÝPIS NABÍDEK
10 FOTEK
Muzeum
Husova 24, 28934 Rožďalovice, Nymburk

Navštivte obnovenou historickou knihařskou dílnu a dům, kde v minulém století žil a pracoval známý umělecký knihař Jenda Rajman. Jiné takové muzeum v naší republice nenajdete – působíme v původních prostorách, kde knihařství trvá nepřetržitě sto let. Zůstaly tu všechny staré stroje a nástroje, umělecké knižní vazby uvidíte přímo v místě jejich vzniku. Zkuste si u nás knihařské práce, od tisku knihařskými tlačítky, který zvládnou i malé děti, až po opravdovou knižní vazbu.

od 80
ČASOVÁ NÁROČNOST
1 hodina
VHODNÉ PRO
jednotlivec
páry
rodina
skupina
TYP AKTIVITY
kultura
vzdělávací
LZE PROVOZOVAT ZA POČASÍ
Dostupnost aktivity
(Aktivitu lze zakoupit pouze na 30 dní dopředu)
TERMÍN
ČAS
VYBERTE SI DATUM V KALENDÁŘI.
Objednávka
MĚLI BYSTE VĚDĚT
- Děti do 10 let pouze s doprovodem dospělé osoby
- Nelze bezplatně stornovat
Celkem k úhradě: 0 Kč
OBJEDNAT
Omezení
  • Děti do 10 let pouze s doprovodem dospělé osoby
  • Nelze bezplatně stornovat
Zahrnuje
  • Vstup do muzea
  • Možnost vyzkoušet si knihařské práce
Základní informace

Ač je to muzeum, budete se tu cítit spíš jako na návštěvě u knihaře za první republiky - v jeho dílně i v jeho rodině. Jedná se o unikátní spojení, kdy v autentických prostorách zůstal ucelený soubor všeho, co používalo a produkovalo ruční knihařství.

Umělecký knihař Jenda Rajman (1892-1965) se narodil v Rožďalovicích. Knihařině se vyučil se u svého otce a u pražského knihaře Ludvíka Bradáče (1885-1947), zakladatele české moderní knižní vazby. Tři roky po vyučení strávil ve válce jako úředník ve vojenském špitále na italské frontě. Fotografie, které tu pořídil, jsou cenným historickým dokladem. Uvidíte je jak v tomto muzeu, tak v pražské Invalidovně.

Knihařská dílna v Rožďalovicích zaznamenala mezi válkami velký rozvoj, měla až šest zaměstnanců. Po roce 1948 ale Jenda Rajman směl pracovat už jen sám, díky členství ve Svazu výtvarných umělců. Vytvořil mnoho mistrovských vazeb, nejkrásnější jsou celokožené, zdobené slepotiskem nebo zlacením.

Při práci se Rajman seznámil se známými českými malíři a spisovateli. Expozici proto dnes doplňují dary jeho přátel - obrazy či grafiky Maxe Švabinského, Cyrila Boudy, Karla Vika, Karla Kinského a mnoha dalších. Tito významní návštěvníci knihařské dílny také kreslili, malovali a psali své vzkazy do krásně svázané Knihy hostů.

Rajmanovi potomci v roce 2002 zřídili Nadační fond Jendy Rajmana a dům a dílnu postupně za spolufinancování Evropské unie zrekonstruovali.

Provozní podmínky

PROVOZNÍ PODMÍNKY

1. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny službu konajících pracovníků Muzea. Při porušení
provozního řádu, neuposlechnutí pokynu, nebo zákazu vydaného v souvislosti s ochranou a
bezpečností sbírek, objektu a návštěvníků, může být návštěvník ihned vykázán z objektu bez
náhrady zaplaceného vstupného. Kromě toho se vystavuje možnosti postihu dle platných zákonů
a obecně právních předpisů.

2. Dětem do 10 let věku je vstup umožněn pouze v doprovodu dospělých osob. Dospělí za děti jim
svěřené ručí.

3. Při skupinových výpravách nese odpovědnost vedoucí (např. učitel, vychovatel).

4. Je zakázáno dotýkat se bez povolení pracovníků Muzea vystavených sbírkových předmětů
(exponátů), skel vitrín, strojů a nástrojů i ostatního výstavního zařízení. Návštěvníci nesmí
poškozovat nebo zneužívat věcné prostředky požární ochrany. V případě, že návštěvník zaviní
poškození nebo zničení popřípadě odcizení některých výše uvedených věcí, je povinen uhradit
majiteli způsobenou škodu.

5. V prostorách Muzea není dovoleno fotografovat a filmovat ve velkém rozsahu bez předem
vydaného souhlasu odpovědných zástupců Muzea.

6. Ve všech prostorách Muzea je zakázáno kouřit a manipulovat otevřeným ohněm.

7. Není povoleno konzumovat pokrmy a nápoje uvnitř budovy Muzea (výjimku tvoří akce
schválené provozovatelem).

8. Je zakázáno vstupovat do Muzea se znečištěným oděvem či obuví, opilý či pod vlivem
návykových látek, do expoziční části nelze vstupovat se zvířaty.

9. Návštěvník nesmí svým chováním rušit nebo jinak omezovat ostatní návštěvníky Muzea. S
ohledem na ostatní návštěvníky není dovoleno během prohlídky vnitřních expozic používat
vlastní audiovizuální prostředky a mobilní telefony ani jakkoli jinak rušit hlukem (hudbou,
zpěvem, hlasitými projevy apod.).

10. Návštěvníci nesmí vstupovat do expozic s deštníky, nadměrně velkými kabelami, batohy,
zavazadly apod., před vstupem do expozic si je odloží na místo předem určené službu
konajícími pracovníky Muzea. Doklady, peníze, mobilní telefony a cenné předměty jsou
návštěvníci povinni brát si s sebou do prostor Muzea.

11. Muzeum je oprávněno, a návštěvník vstupem do jeho prostor dává souhlas k tomu, aby mohlo
pořídit ve svých prostorách fotografie návštěvníků, které může Muzeum použít pouze a
výhradně k účelu své propagace. Souhlas návštěvníka s pořízením fotografií jeho osoby a s
následným použitím fotografií k propagačním účelům se uděluje na dobu neurčitou.

12. Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo do návštěvní knihy.

BEZPEČNOST NÁVŠTĚVNÍKŮ

1. Vzhledem k nestejným úrovním podlah v jednotlivých částech historického objektu Muzea jsou
návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti zejména při přecházení z místnosti do místnosti a
při pohybu na schodištích a schůdcích.

2. Při krátkých pracovních činnostech, které jsou pořádány jako doprovodný program k prohlídce
Muzea, jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zde dohlížejících pracovníků.

3. Při konání workshopu jsou jeho účastníci povinni se seznámit s bezpečnostními předpisy pro
práci na strojích v knihařské dílně, určené stroje a nástroje mohou účastníci použít pouze pod
dohledem pracovníka Muzea.

4. V případě úrazu návštěvníka zajistí službu konající pracovník Muzea první pomoc nebo
přivolání lékařské pomoci.

Ač je to muzeum, budete se tu cítit spíš jako na návštěvě u knihaře za první republiky - v jeho dílně i v jeho rodině. Jedná se o unikátní spojení, kdy v autentických prostorách zůstal ucelený soubor všeho, co používalo a produkovalo ruční knihařství.

Umělecký knihař Jenda Rajman (1892-1965) se narodil v Rožďalovicích. Knihařině se vyučil se u svého otce a u pražského knihaře Ludvíka Bradáče (1885-1947), zakladatele české moderní knižní vazby. Tři roky po vyučení strávil ve válce jako úředník ve vojenském špitále na italské frontě. Fotografie, které tu pořídil, jsou cenným historickým dokladem. Uvidíte je jak v tomto muzeu, tak v pražské Invalidovně.

Knihařská dílna v Rožďalovicích zaznamenala mezi válkami velký rozvoj, měla až šest zaměstnanců. Po roce 1948 ale Jenda Rajman směl pracovat už jen sám, díky členství ve Svazu výtvarných umělců. Vytvořil mnoho mistrovských vazeb, nejkrásnější jsou celokožené, zdobené slepotiskem nebo zlacením.

Při práci se Rajman seznámil se známými českými malíři a spisovateli. Expozici proto dnes doplňují dary jeho přátel - obrazy či grafiky Maxe Švabinského, Cyrila Boudy, Karla Vika, Karla Kinského a mnoha dalších. Tito významní návštěvníci knihařské dílny také kreslili, malovali a psali své vzkazy do krásně svázané Knihy hostů.

Rajmanovi potomci v roce 2002 zřídili Nadační fond Jendy Rajmana a dům a dílnu postupně za spolufinancování Evropské unie zrekonstruovali.

OMEZENÍ
  • Děti do 10 let pouze s doprovodem dospělé osoby
  • Nelze bezplatně stornovat
ZAHRNUJE
  • Vstup do muzea
  • Možnost vyzkoušet si knihařské práce

PROVOZNÍ PODMÍNKY

1. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny službu konajících pracovníků Muzea. Při porušení
provozního řádu, neuposlechnutí pokynu, nebo zákazu vydaného v souvislosti s ochranou a
bezpečností sbírek, objektu a návštěvníků, může být návštěvník ihned vykázán z objektu bez
náhrady zaplaceného vstupného. Kromě toho se vystavuje možnosti postihu dle platných zákonů
a obecně právních předpisů.

2. Dětem do 10 let věku je vstup umožněn pouze v doprovodu dospělých osob. Dospělí za děti jim
svěřené ručí.

3. Při skupinových výpravách nese odpovědnost vedoucí (např. učitel, vychovatel).

4. Je zakázáno dotýkat se bez povolení pracovníků Muzea vystavených sbírkových předmětů
(exponátů), skel vitrín, strojů a nástrojů i ostatního výstavního zařízení. Návštěvníci nesmí
poškozovat nebo zneužívat věcné prostředky požární ochrany. V případě, že návštěvník zaviní
poškození nebo zničení popřípadě odcizení některých výše uvedených věcí, je povinen uhradit
majiteli způsobenou škodu.

5. V prostorách Muzea není dovoleno fotografovat a filmovat ve velkém rozsahu bez předem
vydaného souhlasu odpovědných zástupců Muzea.

6. Ve všech prostorách Muzea je zakázáno kouřit a manipulovat otevřeným ohněm.

7. Není povoleno konzumovat pokrmy a nápoje uvnitř budovy Muzea (výjimku tvoří akce
schválené provozovatelem).

8. Je zakázáno vstupovat do Muzea se znečištěným oděvem či obuví, opilý či pod vlivem
návykových látek, do expoziční části nelze vstupovat se zvířaty.

9. Návštěvník nesmí svým chováním rušit nebo jinak omezovat ostatní návštěvníky Muzea. S
ohledem na ostatní návštěvníky není dovoleno během prohlídky vnitřních expozic používat
vlastní audiovizuální prostředky a mobilní telefony ani jakkoli jinak rušit hlukem (hudbou,
zpěvem, hlasitými projevy apod.).

10. Návštěvníci nesmí vstupovat do expozic s deštníky, nadměrně velkými kabelami, batohy,
zavazadly apod., před vstupem do expozic si je odloží na místo předem určené službu
konajícími pracovníky Muzea. Doklady, peníze, mobilní telefony a cenné předměty jsou
návštěvníci povinni brát si s sebou do prostor Muzea.

11. Muzeum je oprávněno, a návštěvník vstupem do jeho prostor dává souhlas k tomu, aby mohlo
pořídit ve svých prostorách fotografie návštěvníků, které může Muzeum použít pouze a
výhradně k účelu své propagace. Souhlas návštěvníka s pořízením fotografií jeho osoby a s
následným použitím fotografií k propagačním účelům se uděluje na dobu neurčitou.

12. Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo do návštěvní knihy.

BEZPEČNOST NÁVŠTĚVNÍKŮ

1. Vzhledem k nestejným úrovním podlah v jednotlivých částech historického objektu Muzea jsou
návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti zejména při přecházení z místnosti do místnosti a
při pohybu na schodištích a schůdcích.

2. Při krátkých pracovních činnostech, které jsou pořádány jako doprovodný program k prohlídce
Muzea, jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zde dohlížejících pracovníků.

3. Při konání workshopu jsou jeho účastníci povinni se seznámit s bezpečnostními předpisy pro
práci na strojích v knihařské dílně, určené stroje a nástroje mohou účastníci použít pouze pod
dohledem pracovníka Muzea.

4. V případě úrazu návštěvníka zajistí službu konající pracovník Muzea první pomoc nebo
přivolání lékařské pomoci.

Potřebujete s něčím pomoci? Jsme tady pro Vás.
+420 606 078 241
každý den 8:00 - 20:00
Sledujte, co se kde děje
Budeme Vás informovat nejen o nových aktivitách, ale také o akčních nabídkách v okolí.
Odesláním vyjadřujete souhlas se zasíláním novinek.