od 200
KOUPIT

Crossové kolo dětské Leader Fox SPIDER GIRL

ZPĚT NA DETAIL AKTIVITY
8 FOTEK

BICICLETAS nabízí k zapůjčení kvalitní crossová kola značky Leader Fox, které jsou pravidelně kontrolována a servisována.

od 200
KOUPIT
ČASOVÁ NÁROČNOST
1 den
VHODNÉ PRO
jednotlivec
páry
rodina
skupina
TYP AKTIVITY
půjčovny
sport
LZE PROVOZOVAT ZA POČASÍ
Rezervovat aktivitu
(Aktivitu lze zakoupit pouze na 30 dní dopředu)
ZVOLENÁ VARIANTA
Zrušení zdarma

Tuto aktivitu můžete bezplatně stornovat či prerezervovat do 1 den před začátkem. V případě zrušení v této lhůtě Vám bude vrácena uhrazená částka v plné výši.

Popis aktivity

Kromě kol nabízíme k zapůjčení rovněž samostatně cyklistické přilby, vozíky za kolo, dětské sedačky.

U nás objednaná a zapůjčená kola, elektrokola, koloběžky Vám přivezeme a zase odevezeme, a to v rámci Českých Budějovic a blízkého okolí - Hluboká nad Vltavou, Lišov a další

Provozní podmínky

1. Všeobecné podmínky půjčovny
1.1 Požadované doklady pro fyzickou osobu
Dva platné doklady, např. občanský průkaz nebo pas a druhý doklad např. řidičský průkaz
Nájemce může být pouze osoba starší 18 let
1.2 Platba
Nájemce uhradí pronájem dle platného ceníku v hotovosti při převzetí kola
1.3 Záloha
Záloha 1 000 Kč za každé zapůjčené kolo je vybíraná v hotovosti při převzetí kola a následně bude vydána při vrácení kola
Složenou zálohu nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením nájemní smlouvy (např. poškození kola, poškození příslušenství,…)
Za speciálních individuálních podmínek nemusí být záloha půjčovnou vyžadována
1.4 Nájemní smlouva
Nájemní smlouva se uzavírá mezi pronajímatelem Mgr. Janem Schusterem Ph.D.,
IČ 74146424 a nájemcem na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu

Nájemní smlouva zaniká uplynutím sjednané nájemní doby a vrácením kola
2. Podmínky pronájmu a používání kola
2.1 Poskytnutí veškerého potřebného vybavení
Nájemce je povinen se seznámit se „Smluvními podmínkami pronájmu“ a zkontrolovat půjčované vybavení, jestli je v náležitém funkčním stavu
Svým podpisem nájemce stvrzuje, že si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko.
Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednaná
Nájemce je povinen při provozu pronajímaného kola, dětského vozíku za kolo a příslušenství dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví
Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době pronájmu kola
Nájemce zodpovídá za vypůjčený materiál a je povinen zabezpečit pronajímané věci proti odcizení a poškození
V případě nevrácení vybavení je nájemce povinen uhradit vzniklou škodu, která je vyčíslená podle aktuální ceny na trhu do 30 dnů od ukončení smlouvy
Za pozdní vrácení vybavení bez předchozí domluvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku ceny jednodenního zapůjčení za každý započatý den prodlení až do jeho vrácení
V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost policii a předložit půjčovně BICICLETAS protokol o ohlášení krádeže
Nájemce si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku Nájemce nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním pronajatého vybavení.
2.2 Podmínky užívání kola
Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelům, ke kterému je určeno
Nájemce je povinen oznámit pronajímateli veškeré závady, které se na kole během užívání projeví a vyžadují opravu
V případě poškození kola a vypůjčeného materiálu hradí nájemce poškození v plné výši. Cena opravy se odvíjí od platných ceníků v opravnách
Nájemce je povinen vrátit vypůjčený materiál v době a místě uvedeném na smlouvě o pronájmu ve stavu, v jakém je převzal
3. Ochrana osobních údajů
Nájemník potvrzuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany osobních údajů vyplývající z obecně závazných předpisů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

ZOBRAZIT CELÝ POPIS
Důležité informace
  • Jen do 130 kg
  • Lze bezplatně stornovat do 1 dne před uskutečněním
ZAHRNUJE
  • Přilbu
  • Zámek
NEZAHRNUJE
  • Vozík za kolo za příplatek
  • Dětská sedačka za příplatek
Objednávka
MĚLI BYSTE VĚDĚT
- Jen do 130 kg
- Lze bezplatně stornovat do 1 dne před uskutečněním
Celkem k úhradě: 0 Kč
OBJEDNAT
Potřebujete s něčím pomoci? Jsme tady pro Vás.
+420 606 078 241
každý den 8:00 - 20:00
Sledujte, co se kde děje
Budeme Vás informovat nejen o nových aktivitách, ale také o akčních nabídkách v okolí.
Odesláním vyjadřujete souhlas se zasíláním novinek.