Vážení návštěvníci,

aktuální situace volnočasovým aktivitám moc nepřeje. Z nařízení vlády jsou některé aktivity momentálně nedostupné. Proto je možné, že Vaše objednávka bude z důvodu prodloužení těchto omezení stornována a peníze vráceny.

Tým SkvěléČesko.cz

5 FOTEK
Brno
Pražákova 512/52, 61900 Brno, Brno-město

Střelnice Don Shot nabízí 5 střeleckých stavů, zbraně si můžete zapůjčit z naší široké nabídky. Střelba je možná na 10, 15, 20 až 25 metrů. Střílet můžete i bez zbrojního průkazu pod dozorem našich instruktorů.

od 1 059
VHODNÉ PRO
jednotlivec
páry
rodina
skupina
TYP AKTIVITY
adrenalin
dobrodružství
netradiční
LZE PROVOZOVAT ZA POČASÍ
Omezení
 • Vstup od 15 let.
Základní informace

Naše krytá střelnice Don Shot nabízí 5 střeleckých stanovišť. Ke střelbě můžete využít různých zbraní k zapůjčení z naší široké nabídky. Střelba je možná na 10, 15, 20 a na maximální vzdálenost 25 metrů. Je možná také akční střelba z pohyblivé palebné čáry s možností využití krytů a hardoxových gongů. Stěny střelnice jsou pokryty balisticko-akustickými panely.

Můžete si zastřílet z krátkých i dlouhých zbraní do výkonu E0 2000 J. Střílet můžete i bez zbrojního průkazu pod dohledem našich instruktorů.

Pohodlně a zdarma zaparkujete přímo před střelnicí.

Provozní podmínky

VÝŇATEK PROVOZNÍHO ŘÁDU


A. OBECNÉ ZÁSADY

KAŽDÝ ZÁJEMCE O STŘELBU VSTUPUJE NA STŘELNICI NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!
ZA BEZPEČNÝ PROVOZ STŘELNICE JE ODPOVĚDNÝ SPRÁVCE STŘELNICE, KTERÝ JE OZNAČEN JMENOVKOU S OZNAČENÍM SVÉ FUNKCE!

OSOBA, KTERÁ MŮŽE PROVÁDĚT STŘELBU ZE ZBRANÍ:

 • Držitel zbrojního průkazu skupin B, C, D, E nebo držitel ZL
 • Osoba, která nevlastní ZP může střílet v souladu s § 59 zák. 119/2002 Sb.
  a) ze zbraní zapůjčenou od provozovatele střelnice a to pod dohledem správce střelnice

b) pokud zapůjčí držitel ZP zbraň osobě, která jej nevlastní musí zajistit bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem

Osoba mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň za dozoru správce střelnice a pouze v doprovodu zákonného zástupce
Každý držitel zbraně je povinen při pobytu v areálu střelnice zachovávat obecná pravidla bezpečnosti při zacházení se zbraní
Při dalším pobytu v prostorách střelnice se musí řídit níže stanovenými pravidly pro provoz této konkrétní střelnice

KE STŘELBĚ SE NEPŘIPUSTÍ:

OSOBY:

 • u kterých je podezření, že jsou pod vlivem návykových látek nebo alkoholu
 • které nesplňují předpoklad, že budou respektovat ustanovení tohoto provozního řádu
 • které nerespektují pokynů správce střelnice

ZBRANĚ:

 • které podléhají registraci a nemají průkaz zbraně
 • které svým charakterem neodpovídají „Provoznímu řádu“ střelnice
 • které nejsou registrovány na osobu, která s nimi chce provádět střelbu a tato nemá patřičné povolení k jejich použití od PČR a nedoprovází ji majitel zbraně
 • jejichž technický stav neodpovídá bezpečnému použití pro střelbu
 • jejichž použití je zakázáno zákonem č. 119/2002 Sb.
 • která není opatřena kusovou ověřovací značkou státní zkušebny zbraní
 • ze služebních zbraní osob, které nevlastní zbrojní průkaz

STŘELIVO:

 • zakázané
 • vojenské
 • nedovoleně upravené nebo trofejní

JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT JAKÉKOLIV STŘELIVO SE STŘELOU S OCELOVÝM JÁDREM!

B. POSTUP NA STŘELNICI

1. KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK STŘELNICE SE MUSÍ PŘED VSTUPEM NA STŘELNICI SEZNÁMIT S TÍMTO VÝŇATKEM PROVOZNÍHO ŘÁDU, COŽ POTVRDÍ SVÝM VLASTNORUČNÍM PODPISEM DO „PROVOZNÍHO DENÍKU“.

2. PŘEDLOŽÍ KE KONTROLE:

 • zbrojní průkaz, pokud je jeho držitelem
 • zbraň a průkaz zbraně
 • občanský průkaz nebo cestovní pas, pokud nevlastní zbrojní průkaz
 • je vystaven průvodní lístek pro pobyt na střelnici s vyznačením času a dalšími nutnými evidenčními údaji, které nejsou v rozporu s ochranou osobních údajů
 • zájemce, který nevlastní ZP je poučen o bezpečné manipulaci se zbraní a střelivem
 • každý, kdo dostane povolení a vstupuje na střelnici musí mít předepsané chrániče sluchu a ochranné brýle
 • správce střelnice přidělí střílejícímu střelecké stanoviště a poučí jej o způsobu ovládání zařízení pro pohyb terče
 • terče a střelivo se vydává na palebné čáře střelnice
 • nabíjení zbraně je povoleno pouze těsně před střelbou na palebné čáře
 • střelba se vede jen ve vyznačeném palebném sektoru, tj. na přidělený terč
 • držitel zbrojního průkazu střílí samostatně
 • výcvik ve střelbě osoby která nevlastní ZP probíhá za přímého řízení správce střelnice, tj. řídí se jeho povely a před střelbou je poučen o bezpečné manipulaci se zbraní a střelivem

PŘÍSNĚ SE ZAKAZUJE:

 • mířit i nenabitou zbraní na osoby
 • zahájit a vést střelbu z poškozených zbraní
 • střílet na terče v jiném než přímém směru
 • střílet po povelu správce střelnice „Palbu zastavit!“
 • odkládat nabitou zbraň, nebo ji předávat jiné osobě
 • střílet na zařízení a vybavení střelnice
 • používat vlastní střelivo do zapůjčené zbraně
 • rozebírat nebo vyjímat části ze zapůjčené zbraně
 • používat střelivo se střelou s ocelovým jádrem

POZOR NA SELHANOU!!!
PŘI SELHANÉ NEUSTÁLE MÍŘIT DO CÍLOVÉ PLOCHY A ČEKAT 30 VTEŘIN. PO 30 VTEŘINÁCH ZBRAŇ VYBÍT , VYJMOUT NÁBOJ Z NÁBOJOVÉ KOMORY ZBRANĚ.

C. POVELY PŘI ŘÍZENÍ VÝCVIKU OSOBY KTERÁ NEVLASTNÍ ZP
NABÍJET!
vložit naplněný zásobník do zbraně a natažením závěru nabít náboj do nábojové komory zbraně
naplnit válec revolveru a přesunout jej do rámu zbraně

PÁLIT!
provést střelbu

STŘELBU ZASTAVIT!
okamžitě zastavit střelbu, pistoli zajistit a u revolveru vyklopit válec z rámu.

Naše krytá střelnice Don Shot nabízí 5 střeleckých stanovišť. Ke střelbě můžete využít různých zbraní k zapůjčení z naší široké nabídky. Střelba je možná na 10, 15, 20 a na maximální vzdálenost 25 metrů. Je možná také akční střelba z pohyblivé palebné čáry s možností využití krytů a hardoxových gongů. Stěny střelnice jsou pokryty balisticko-akustickými panely.

Můžete si zastřílet z krátkých i dlouhých zbraní do výkonu E0 2000 J. Střílet můžete i bez zbrojního průkazu pod dohledem našich instruktorů.

Pohodlně a zdarma zaparkujete přímo před střelnicí.

VÝŇATEK PROVOZNÍHO ŘÁDU


A. OBECNÉ ZÁSADY

KAŽDÝ ZÁJEMCE O STŘELBU VSTUPUJE NA STŘELNICI NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!
ZA BEZPEČNÝ PROVOZ STŘELNICE JE ODPOVĚDNÝ SPRÁVCE STŘELNICE, KTERÝ JE OZNAČEN JMENOVKOU S OZNAČENÍM SVÉ FUNKCE!

OSOBA, KTERÁ MŮŽE PROVÁDĚT STŘELBU ZE ZBRANÍ:

 • Držitel zbrojního průkazu skupin B, C, D, E nebo držitel ZL
 • Osoba, která nevlastní ZP může střílet v souladu s § 59 zák. 119/2002 Sb.
  a) ze zbraní zapůjčenou od provozovatele střelnice a to pod dohledem správce střelnice

b) pokud zapůjčí držitel ZP zbraň osobě, která jej nevlastní musí zajistit bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem

Osoba mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň za dozoru správce střelnice a pouze v doprovodu zákonného zástupce
Každý držitel zbraně je povinen při pobytu v areálu střelnice zachovávat obecná pravidla bezpečnosti při zacházení se zbraní
Při dalším pobytu v prostorách střelnice se musí řídit níže stanovenými pravidly pro provoz této konkrétní střelnice

KE STŘELBĚ SE NEPŘIPUSTÍ:

OSOBY:

 • u kterých je podezření, že jsou pod vlivem návykových látek nebo alkoholu
 • které nesplňují předpoklad, že budou respektovat ustanovení tohoto provozního řádu
 • které nerespektují pokynů správce střelnice

ZBRANĚ:

 • které podléhají registraci a nemají průkaz zbraně
 • které svým charakterem neodpovídají „Provoznímu řádu“ střelnice
 • které nejsou registrovány na osobu, která s nimi chce provádět střelbu a tato nemá patřičné povolení k jejich použití od PČR a nedoprovází ji majitel zbraně
 • jejichž technický stav neodpovídá bezpečnému použití pro střelbu
 • jejichž použití je zakázáno zákonem č. 119/2002 Sb.
 • která není opatřena kusovou ověřovací značkou státní zkušebny zbraní
 • ze služebních zbraní osob, které nevlastní zbrojní průkaz

STŘELIVO:

 • zakázané
 • vojenské
 • nedovoleně upravené nebo trofejní

JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT JAKÉKOLIV STŘELIVO SE STŘELOU S OCELOVÝM JÁDREM!

B. POSTUP NA STŘELNICI

1. KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK STŘELNICE SE MUSÍ PŘED VSTUPEM NA STŘELNICI SEZNÁMIT S TÍMTO VÝŇATKEM PROVOZNÍHO ŘÁDU, COŽ POTVRDÍ SVÝM VLASTNORUČNÍM PODPISEM DO „PROVOZNÍHO DENÍKU“.

2. PŘEDLOŽÍ KE KONTROLE:

 • zbrojní průkaz, pokud je jeho držitelem
 • zbraň a průkaz zbraně
 • občanský průkaz nebo cestovní pas, pokud nevlastní zbrojní průkaz
 • je vystaven průvodní lístek pro pobyt na střelnici s vyznačením času a dalšími nutnými evidenčními údaji, které nejsou v rozporu s ochranou osobních údajů
 • zájemce, který nevlastní ZP je poučen o bezpečné manipulaci se zbraní a střelivem
 • každý, kdo dostane povolení a vstupuje na střelnici musí mít předepsané chrániče sluchu a ochranné brýle
 • správce střelnice přidělí střílejícímu střelecké stanoviště a poučí jej o způsobu ovládání zařízení pro pohyb terče
 • terče a střelivo se vydává na palebné čáře střelnice
 • nabíjení zbraně je povoleno pouze těsně před střelbou na palebné čáře
 • střelba se vede jen ve vyznačeném palebném sektoru, tj. na přidělený terč
 • držitel zbrojního průkazu střílí samostatně
 • výcvik ve střelbě osoby která nevlastní ZP probíhá za přímého řízení správce střelnice, tj. řídí se jeho povely a před střelbou je poučen o bezpečné manipulaci se zbraní a střelivem

PŘÍSNĚ SE ZAKAZUJE:

 • mířit i nenabitou zbraní na osoby
 • zahájit a vést střelbu z poškozených zbraní
 • střílet na terče v jiném než přímém směru
 • střílet po povelu správce střelnice „Palbu zastavit!“
 • odkládat nabitou zbraň, nebo ji předávat jiné osobě
 • střílet na zařízení a vybavení střelnice
 • používat vlastní střelivo do zapůjčené zbraně
 • rozebírat nebo vyjímat části ze zapůjčené zbraně
 • používat střelivo se střelou s ocelovým jádrem

POZOR NA SELHANOU!!!
PŘI SELHANÉ NEUSTÁLE MÍŘIT DO CÍLOVÉ PLOCHY A ČEKAT 30 VTEŘIN. PO 30 VTEŘINÁCH ZBRAŇ VYBÍT , VYJMOUT NÁBOJ Z NÁBOJOVÉ KOMORY ZBRANĚ.

C. POVELY PŘI ŘÍZENÍ VÝCVIKU OSOBY KTERÁ NEVLASTNÍ ZP
NABÍJET!
vložit naplněný zásobník do zbraně a natažením závěru nabít náboj do nábojové komory zbraně
naplnit válec revolveru a přesunout jej do rámu zbraně

PÁLIT!
provést střelbu

STŘELBU ZASTAVIT!
okamžitě zastavit střelbu, pistoli zajistit a u revolveru vyklopit válec z rámu.

Potřebujete s něčím pomoci? Jsme tady pro Vás.
+420 606 078 241
každý den 8:00 - 20:00
Sledujte, co se kde děje
Budeme Vás informovat nejen o nových aktivitách, ale také o akčních nabídkách v okolí.
Odesláním vyjadřujete souhlas se zasíláním novinek.