Vážení návštěvníci,

aktuální situace volnočasovým aktivitám moc nepřeje. Z nařízení vlády jsou některé aktivity momentálně nedostupné. Proto je možné, že Vaše objednávka bude z důvodu prodloužení těchto omezení stornována a peníze vráceny.

Tým SkvěléČesko.cz

Střelba pro začátečníky

ZPĚT NA DETAIL AKTIVITY
6 FOTEK
Brno
Pražákova 512/52, 61900 Brno, Brno-město

Střelnice Don Shot nabízí 5 střeleckých stavů, zbraně si můžete zapůjčit z naší široké nabídky. Střelba je možná na 10, 15, 20 až 25 metrů. Střílet můžete i bez zbrojního průkazu pod dozorem našich instruktorů.

od 1 059
ČASOVÁ NÁROČNOST
1 hodina
VHODNÉ PRO
jednotlivec
páry
rodina
skupina
TYP AKTIVITY
adrenalin
dobrodružství
netradiční
LZE PROVOZOVAT ZA POČASÍ
Dostupnost aktivity
(Aktivitu lze zakoupit pouze na 30 dní dopředu)
TERMÍN
ČAS
VYBERTE SI DATUM V KALENDÁŘI.
Objednávka
MĚLI BYSTE VĚDĚT
- Vstup od 15 let.
- Lze bezplatně stornovat do 1 dne před uskutečněním
Celkem k úhradě: 0 Kč
OBJEDNAT
Omezení
 • Vstup od 15 let.
 • Lze bezplatně stornovat do 1 dne před uskutečněním
Zahrnuje
 • 3 zbraně
 • Instruktor – 1 hodina
 • Pronájem stanoviště – 1 hodina
 • Terče (3x) dle libovolného výběru
 • maximálně 2 osoby
Základní informace

Balíček střelba pro začátečníky je vhodný pro všechny, co si chtějí vyzkoušet ostrou střelbu. Všechno Vám vysvětlí naši vyškolení instruktoři a celou dobu se Vám budou věnovat.

Balíček obsahuje:

- 3 zbraně:

 • Ruger 10/22 Tactical ráže .22 LR (10x)
 • Glock 44 ráže .22 LR (10x)
 • CZ 75 Kadet ráže .22 LR (10x)

- Instruktor – 1 hodina

- Pronájem stanoviště – 1 hodina

- Terče (3x) dle libovolného výběru

- Ochranné brýle, chrániče sluchu

Max. 2 osoby

Provozní podmínky

VÝŇATEK PROVOZNÍHO ŘÁDU


A. OBECNÉ ZÁSADY

KAŽDÝ ZÁJEMCE O STŘELBU VSTUPUJE NA STŘELNICI NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!
ZA BEZPEČNÝ PROVOZ STŘELNICE JE ODPOVĚDNÝ SPRÁVCE STŘELNICE, KTERÝ JE OZNAČEN JMENOVKOU S OZNAČENÍM SVÉ FUNKCE!

OSOBA, KTERÁ MŮŽE PROVÁDĚT STŘELBU ZE ZBRANÍ:

 • Držitel zbrojního průkazu skupin B, C, D, E nebo držitel ZL
 • Osoba, která nevlastní ZP může střílet v souladu s § 59 zák. 119/2002 Sb.
  a) ze zbraní zapůjčenou od provozovatele střelnice a to pod dohledem správce střelnice

b) pokud zapůjčí držitel ZP zbraň osobě, která jej nevlastní musí zajistit bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem

Osoba mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň za dozoru správce střelnice a pouze v doprovodu zákonného zástupce
Každý držitel zbraně je povinen při pobytu v areálu střelnice zachovávat obecná pravidla bezpečnosti při zacházení se zbraní
Při dalším pobytu v prostorách střelnice se musí řídit níže stanovenými pravidly pro provoz této konkrétní střelnice

KE STŘELBĚ SE NEPŘIPUSTÍ:

OSOBY:

 • u kterých je podezření, že jsou pod vlivem návykových látek nebo alkoholu
 • které nesplňují předpoklad, že budou respektovat ustanovení tohoto provozního řádu
 • které nerespektují pokynů správce střelnice

ZBRANĚ:

 • které podléhají registraci a nemají průkaz zbraně
 • které svým charakterem neodpovídají „Provoznímu řádu“ střelnice
 • které nejsou registrovány na osobu, která s nimi chce provádět střelbu a tato nemá patřičné povolení k jejich použití od PČR a nedoprovází ji majitel zbraně
 • jejichž technický stav neodpovídá bezpečnému použití pro střelbu
 • jejichž použití je zakázáno zákonem č. 119/2002 Sb.
 • která není opatřena kusovou ověřovací značkou státní zkušebny zbraní
 • ze služebních zbraní osob, které nevlastní zbrojní průkaz

STŘELIVO:

 • zakázané
 • vojenské
 • nedovoleně upravené nebo trofejní

JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT JAKÉKOLIV STŘELIVO SE STŘELOU S OCELOVÝM JÁDREM!

B. POSTUP NA STŘELNICI

1. KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK STŘELNICE SE MUSÍ PŘED VSTUPEM NA STŘELNICI SEZNÁMIT S TÍMTO VÝŇATKEM PROVOZNÍHO ŘÁDU, COŽ POTVRDÍ SVÝM VLASTNORUČNÍM PODPISEM DO „PROVOZNÍHO DENÍKU“.

2. PŘEDLOŽÍ KE KONTROLE:

 • zbrojní průkaz, pokud je jeho držitelem
 • zbraň a průkaz zbraně
 • občanský průkaz nebo cestovní pas, pokud nevlastní zbrojní průkaz
 • je vystaven průvodní lístek pro pobyt na střelnici s vyznačením času a dalšími nutnými evidenčními údaji, které nejsou v rozporu s ochranou osobních údajů
 • zájemce, který nevlastní ZP je poučen o bezpečné manipulaci se zbraní a střelivem
 • každý, kdo dostane povolení a vstupuje na střelnici musí mít předepsané chrániče sluchu a ochranné brýle
 • správce střelnice přidělí střílejícímu střelecké stanoviště a poučí jej o způsobu ovládání zařízení pro pohyb terče
 • terče a střelivo se vydává na palebné čáře střelnice
 • nabíjení zbraně je povoleno pouze těsně před střelbou na palebné čáře
 • střelba se vede jen ve vyznačeném palebném sektoru, tj. na přidělený terč
 • držitel zbrojního průkazu střílí samostatně
 • výcvik ve střelbě osoby která nevlastní ZP probíhá za přímého řízení správce střelnice, tj. řídí se jeho povely a před střelbou je poučen o bezpečné manipulaci se zbraní a střelivem

PŘÍSNĚ SE ZAKAZUJE:

 • mířit i nenabitou zbraní na osoby
 • zahájit a vést střelbu z poškozených zbraní
 • střílet na terče v jiném než přímém směru
 • střílet po povelu správce střelnice „Palbu zastavit!“
 • odkládat nabitou zbraň, nebo ji předávat jiné osobě
 • střílet na zařízení a vybavení střelnice
 • používat vlastní střelivo do zapůjčené zbraně
 • rozebírat nebo vyjímat části ze zapůjčené zbraně
 • používat střelivo se střelou s ocelovým jádrem

POZOR NA SELHANOU!!!
PŘI SELHANÉ NEUSTÁLE MÍŘIT DO CÍLOVÉ PLOCHY A ČEKAT 30 VTEŘIN. PO 30 VTEŘINÁCH ZBRAŇ VYBÍT , VYJMOUT NÁBOJ Z NÁBOJOVÉ KOMORY ZBRANĚ.

C. POVELY PŘI ŘÍZENÍ VÝCVIKU OSOBY KTERÁ NEVLASTNÍ ZP
NABÍJET!
vložit naplněný zásobník do zbraně a natažením závěru nabít náboj do nábojové komory zbraně
naplnit válec revolveru a přesunout jej do rámu zbraně

PÁLIT!
provést střelbu

STŘELBU ZASTAVIT!
okamžitě zastavit střelbu, pistoli zajistit a u revolveru vyklopit válec z rámu.

Balíček střelba pro začátečníky je vhodný pro všechny, co si chtějí vyzkoušet ostrou střelbu. Všechno Vám vysvětlí naši vyškolení instruktoři a celou dobu se Vám budou věnovat.

Balíček obsahuje:

- 3 zbraně:

 • Ruger 10/22 Tactical ráže .22 LR (10x)
 • Glock 44 ráže .22 LR (10x)
 • CZ 75 Kadet ráže .22 LR (10x)

- Instruktor – 1 hodina

- Pronájem stanoviště – 1 hodina

- Terče (3x) dle libovolného výběru

- Ochranné brýle, chrániče sluchu

Max. 2 osoby

OMEZENÍ
 • Vstup od 15 let.
 • Lze bezplatně stornovat do 1 dne před uskutečněním
ZAHRNUJE
 • 3 zbraně
 • Instruktor – 1 hodina
 • Pronájem stanoviště – 1 hodina
 • Terče (3x) dle libovolného výběru
 • maximálně 2 osoby

VÝŇATEK PROVOZNÍHO ŘÁDU


A. OBECNÉ ZÁSADY

KAŽDÝ ZÁJEMCE O STŘELBU VSTUPUJE NA STŘELNICI NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!
ZA BEZPEČNÝ PROVOZ STŘELNICE JE ODPOVĚDNÝ SPRÁVCE STŘELNICE, KTERÝ JE OZNAČEN JMENOVKOU S OZNAČENÍM SVÉ FUNKCE!

OSOBA, KTERÁ MŮŽE PROVÁDĚT STŘELBU ZE ZBRANÍ:

 • Držitel zbrojního průkazu skupin B, C, D, E nebo držitel ZL
 • Osoba, která nevlastní ZP může střílet v souladu s § 59 zák. 119/2002 Sb.
  a) ze zbraní zapůjčenou od provozovatele střelnice a to pod dohledem správce střelnice

b) pokud zapůjčí držitel ZP zbraň osobě, která jej nevlastní musí zajistit bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem

Osoba mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň za dozoru správce střelnice a pouze v doprovodu zákonného zástupce
Každý držitel zbraně je povinen při pobytu v areálu střelnice zachovávat obecná pravidla bezpečnosti při zacházení se zbraní
Při dalším pobytu v prostorách střelnice se musí řídit níže stanovenými pravidly pro provoz této konkrétní střelnice

KE STŘELBĚ SE NEPŘIPUSTÍ:

OSOBY:

 • u kterých je podezření, že jsou pod vlivem návykových látek nebo alkoholu
 • které nesplňují předpoklad, že budou respektovat ustanovení tohoto provozního řádu
 • které nerespektují pokynů správce střelnice

ZBRANĚ:

 • které podléhají registraci a nemají průkaz zbraně
 • které svým charakterem neodpovídají „Provoznímu řádu“ střelnice
 • které nejsou registrovány na osobu, která s nimi chce provádět střelbu a tato nemá patřičné povolení k jejich použití od PČR a nedoprovází ji majitel zbraně
 • jejichž technický stav neodpovídá bezpečnému použití pro střelbu
 • jejichž použití je zakázáno zákonem č. 119/2002 Sb.
 • která není opatřena kusovou ověřovací značkou státní zkušebny zbraní
 • ze služebních zbraní osob, které nevlastní zbrojní průkaz

STŘELIVO:

 • zakázané
 • vojenské
 • nedovoleně upravené nebo trofejní

JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT JAKÉKOLIV STŘELIVO SE STŘELOU S OCELOVÝM JÁDREM!

B. POSTUP NA STŘELNICI

1. KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK STŘELNICE SE MUSÍ PŘED VSTUPEM NA STŘELNICI SEZNÁMIT S TÍMTO VÝŇATKEM PROVOZNÍHO ŘÁDU, COŽ POTVRDÍ SVÝM VLASTNORUČNÍM PODPISEM DO „PROVOZNÍHO DENÍKU“.

2. PŘEDLOŽÍ KE KONTROLE:

 • zbrojní průkaz, pokud je jeho držitelem
 • zbraň a průkaz zbraně
 • občanský průkaz nebo cestovní pas, pokud nevlastní zbrojní průkaz
 • je vystaven průvodní lístek pro pobyt na střelnici s vyznačením času a dalšími nutnými evidenčními údaji, které nejsou v rozporu s ochranou osobních údajů
 • zájemce, který nevlastní ZP je poučen o bezpečné manipulaci se zbraní a střelivem
 • každý, kdo dostane povolení a vstupuje na střelnici musí mít předepsané chrániče sluchu a ochranné brýle
 • správce střelnice přidělí střílejícímu střelecké stanoviště a poučí jej o způsobu ovládání zařízení pro pohyb terče
 • terče a střelivo se vydává na palebné čáře střelnice
 • nabíjení zbraně je povoleno pouze těsně před střelbou na palebné čáře
 • střelba se vede jen ve vyznačeném palebném sektoru, tj. na přidělený terč
 • držitel zbrojního průkazu střílí samostatně
 • výcvik ve střelbě osoby která nevlastní ZP probíhá za přímého řízení správce střelnice, tj. řídí se jeho povely a před střelbou je poučen o bezpečné manipulaci se zbraní a střelivem

PŘÍSNĚ SE ZAKAZUJE:

 • mířit i nenabitou zbraní na osoby
 • zahájit a vést střelbu z poškozených zbraní
 • střílet na terče v jiném než přímém směru
 • střílet po povelu správce střelnice „Palbu zastavit!“
 • odkládat nabitou zbraň, nebo ji předávat jiné osobě
 • střílet na zařízení a vybavení střelnice
 • používat vlastní střelivo do zapůjčené zbraně
 • rozebírat nebo vyjímat části ze zapůjčené zbraně
 • používat střelivo se střelou s ocelovým jádrem

POZOR NA SELHANOU!!!
PŘI SELHANÉ NEUSTÁLE MÍŘIT DO CÍLOVÉ PLOCHY A ČEKAT 30 VTEŘIN. PO 30 VTEŘINÁCH ZBRAŇ VYBÍT , VYJMOUT NÁBOJ Z NÁBOJOVÉ KOMORY ZBRANĚ.

C. POVELY PŘI ŘÍZENÍ VÝCVIKU OSOBY KTERÁ NEVLASTNÍ ZP
NABÍJET!
vložit naplněný zásobník do zbraně a natažením závěru nabít náboj do nábojové komory zbraně
naplnit válec revolveru a přesunout jej do rámu zbraně

PÁLIT!
provést střelbu

STŘELBU ZASTAVIT!
okamžitě zastavit střelbu, pistoli zajistit a u revolveru vyklopit válec z rámu.

Potřebujete s něčím pomoci? Jsme tady pro Vás.
+420 606 078 241
každý den 9:00 - 18:00
Sledujte, co se kde děje
Budeme Vás informovat nejen o nových aktivitách, ale také o akčních nabídkách v okolí.
Odesláním vyjadřujete souhlas se zasíláním novinek.