od 2 290
KOUPIT

GOLFISTOU REKREAČNĚ

ZPĚT NA DETAIL AKTIVITY
9 FOTEK

Chcete si vyzkoušet zda Vás golf bude bavit, chcete si užít radostné chvíle při hře golfu s přáteli nebo s kolegy z práce? Vyberte si některý z našich balíčků pro začátečníky.

od 2 290
KOUPIT
ČASOVÁ NÁROČNOST
12 hodin
VHODNÉ PRO
jednotlivec
páry
rodina
skupina
TYP AKTIVITY
sport
LZE PROVOZOVAT ZA POČASÍ
Rezervovat aktivitu
(Aktivitu lze zakoupit pouze na 30 dní dopředu)
ZVOLENÁ VARIANTA
Zrušení zdarma

Tuto aktivitu můžete bezplatně stornovat či prerezervovat do 1 den před začátkem. V případě zrušení v této lhůtě Vám bude vrácena uhrazená částka v plné výši.

Popis aktivity

GOLFISTOU REKREAČNĚ
(získejte Osvědčení o hře na hřišti „zelenou kartu“)

Máte rádi aktivní pobyt v přírodě a relax? Staňte se rekreačním hráčem golfu! Už žádné zkoušky, nutnost členství v klubu, poplatky nebo povinnost hrát golf s úpravou hendikepu. Hrajte jen pro radost a příjemné chvíle s přáteli.

Balíček obsahuje:


– 3x lekci s trenérem po cca 4 - 5h, celkem tedy 12 - 15h

– zapůjčení golfových holí

– neomezené množství golfových míčů k tréninkovým lekcím s trenérem

– 3x vstup zdarma na tréninkové plochy

– 1 x vstup na golfové hřiště

– 20 % sleva na občerstvení v klubové restauraci

– nezapomenutelné zážitky z našeho hřiště:-)

Provozní podmínky

1. PROVOZNÍ ŘÁD – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY V AREÁLU


Návštěvník je povinen seznámit se s provozním řádem areálu golfového hřiště Golf Park Slapy sv. Jan a ten v průběhu své návštěvy dodržovat.
Návštěvník je povinen v celém areálu golfového hřiště (2x9ti jamkové hřiště, driving range, chipping akademie, chiping a putting) dodržovat zásady bezpečnosti a neohrožovat žádným způsobem ostatní návštěvníky!
Návštěvník je povinen dodržovat provozní pokyny maršálů, greenkeeperů, trenérů a dalšího personálu.
Vstup na 9ti i 18ti jamkové hřiště je zpoplatněn. Maršál a manažeři hřiště mají právo kdykoliv zkontrolovat zaplacení hracího poplatku, návštěvník je povinen předložit doklad o zaplacení nebo platné green fee na daný den, hodinu či tee time. Poplatky se hradí zásadně před hrou.
Při identifikaci na recepci areálu je návštěvník povinen se prokázat kartou ČGF, katou AMGH nebo kartou areálu Golf Park Slapy sv. Jan.
Ve všech budovách areálu golfového hřiště platí přísný zákaz kouření.
Parkoviště areálu golfového hřiště je pouze na driving range, parkování na jiných plochách není povoleno.
Z areálu golfového hřiště mohou být vykázáni návštěvníci pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.
Děti mladší 10ti let mají vstup do areálu (nikoli na hřiště nebo cvičné plochy) povolený pouze s doprovodem osoby starší 18ti let, neurčí-li manažer hřiště jinak.
Dítě mladší 10ti let nemá povolen vstup na hřiště ani na cvičné plochy, pokud nejde o hráče-juniora.
Doprovod, tzv. caddy, musí splňovat základní parametry určené pro výkon takového doprovodu.
V celém areálu golfového hřiště platí zákaz hry v jeansovém oděvu, zákaz hry v nátělníku a triku bez límečku (a to i pro ženy), zákaz hry pro osobu svlečenou do půli těla, zákaz hry v plavkách a obuvi s nevhodnou podrážkou (vysoké podpatky nebo boty s výraznou traktorovou či trekkingovou podrážkou).
Návštěvník plně zodpovídá za škody způsobené na zdraví či majetku v areálu a jeho okolí.
Návštěvník je povinen dodržovat pořádek v areálu golfového hřiště. V celém areálu, na všech volných prostranstvích a také na všech travnatých plochách platí přísný zákaz odhazování cigaretových nedopalků a jiných odpadků.
Vulgární chování vůči maršálům a recepčním, jakož i ostatnímu personálu, stejně jako vůči ostatním návštěvníkům a hráčům, je považováno za hrubé porušení provozního řádu a návštěvník na základě takového chování může být vykázán z areálu golfového hřiště.
Návštěvníkovi, který opakovaně nerespektuje provozní řád, může být zamezen vstup do areálu golfového hřiště.
V celém areálu je přísný zákaz volného pobíhání psů.
Do prostoru hřiště, chipping akademie, chippingu a puttingu je přísný zákaz vstupu s kočárkem.

2. PROVOZNÍ ŘÁD – DRIVING RANGE A OSTATNÍ TRÉNINKOVÉ PROSTORY
OTEVÍRACÍ DOBA: od 7:30 do soumraku

Přísný zákaz vynášení tréninkových míčků mimo driving range.
Hra z trávy je povolená pouze z vymezených prostor, a to z nejvyššího a nejnižšího odpaliště.
Zákaz vstupu za hranici odpaliště a sběru odehraných míčků.
Hráči ani návštěvníci nesmí svým chování rušit ostatní při jejich tréninku.
V prostorách sportoviště je zakázáno ponechat děti bez dozoru.
Hráči i návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek a dbát pokynů zaměstnanců.
V celém areálu je přísný zákaz volného pobíhání psů.
V případě poruchy volejte prosím na telefon: 603 81 44 55.

3. PROVOZNÍ ŘÁD – CHIPPING AND PUTTING GREEN
Pro hru na chipping greenu a putting greenu jsou hráči povinni používat pouze vlastní míče.
Na putting greenu se pouze puttuje, platí zde zákaz krátké hry.
Hráči jsou povinni po sobě uhrabávat cvičné bunkry.
Hráči nesmí svým chováním rušit ostatní návštěvníky při jejich tréninku.
Žádný z návštěvníků nesmí v prostorách sportoviště nechávat své děti bez dozoru.
Všichni návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek a dbát pokynů zaměstnanců.
V celém areálu platí přísný zákaz volného pobíhání psů.

4. PROVOZNÍ ŘÁD – GOLFOVÉ HŘIŠTĚ
Hráčům se doporučuje včasná registrace před hrou na recepci, ideálně 15 minut před objednaným startovním časem.
Každý hráč se před hrou musí registrovat na recepci.
Hráč je povinen začít hru ve stanovený startovní čas, na prvním odpališti by měl být minimálně 5 minut před startovním časem.
Časový limit pro hru na 18ti jamkovém hřišti je 5hod, tj. na 9ti jamkách je to 2hod 30min. Při nedodržení časového limitu má maršál právo nařídit hráčům zrychlení hry, popřípadě přesun hráčů na další jamku, a to bez možnosti dohrání jamky.
Na golfovém hřišti je zákaz hry cvičnými míči.
Počet hráčů ve flightu je max. 4, při menším počtu má recepce a maršál právo hráče sloučit a flight doplnit.
Hráči jsou povinni opravovat vyseknuté drny, vypichovat pitchmarky a uhrabovat po sobě bunkry.
Jamku č. 1,3,6, 7 a jamky 15 a 17 (z bílých odpališť) protíná veřejná cesta, na které mají přednost chodci a vozidla. Hráč má za povinnost umožnit návštěvníkům bezpečný průchod a průjezd.
Na jamce č.9 je přísně zakázána hra driverem, při nedodržení tohoto ustanovení bude hráč vykázán ze hřiště!
Maršál, manažer a Head greenkeeper mají právo vykázat hráče ze hřiště, a to především z těchto důvodů:hra driverem na jamce č.9
nezaplacený hrací poplatek (hráč se nemůže prokázat dokladem o zaplacení či platným green fee pro jeho tee time)
hra drivingovým míčem na hřišti
vulgární chování vůči zaměstnancům golfového areálu
nebezpečné chování, kterým hráč ohrožuje zdraví ostatních osob.
Na hřišti platí přísný zákaz vstupu psů.
Na hřišti platí s ohledem na bezpečnost přísný zákaz vstupu s kočárkem.
Dítě mladší 10ti let nemá povolen vstup na hřiště ani na cvičné plochy, pokud nejde o hráče-juniora.
Doprovod, tzv. caddy, musí splňovat základní parametry určené pro výkon takového doprovodu.

5. PROVOZNÍ ŘÁD – CHIPPING AKADEMIE
Každý hráč se před hrou musí registrovat na recepci.
Na Chipping akademii je zákaz hry cvičnými míči.
Na Chipping akademii není povoleno předvádění hry a učení hráčů, s výjimkou smluvních trenérů a cvičitelů hřiště.
Hráči jsou povinni opravovat vyseknuté drny, vypichovat pitchmarky a uhrabovat po sobě bunkry.
Maršál, manažer a Head greenkeeper mají právo vykázat hráče ze hřiště, a to především z těchto důvodů:nezaplacený hrací poplatek (hráč se nemůže prokázat dokladem o zaplacení či platným green fee)
hra drivingovým míčem
vulgární chování vůči zaměstnancům golfového areálu
nebezpečné chování, kterým hráč ohrožuje zdraví ostatních osob.

Na Chipping akademii platí přísný zákaz vstupu psů.

6. PRAVIDLA PROVOZU EL.VOZÍKŮ (BUGGY)
Při zapůjčení buggy na hřišti Golf Park Slapy sv. Jan je uživatel buggy povinen dodržovat následující zásady:

Minimální věk hráče=řidiče musí být 18 let.
Hráč=řidič je povinen před hrou uhradit na recepci poplatek za zapůjčení buggy a opatřit na viditelném mmístě buggy/bag visačkou označující uhrazení poplatku.
Je zakázáno řídit buggy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a psychotropních látek.
Počet osob v jedné buggy může být maximálně 2 osoby.
Pohyb s buggy je povolen pouze po určených cestách (mlatových, štěrkových), na hřišti pak po fairwayích a to vždy nejkratší možnou cestou z odpaliště směrem ke greenu jamky.
Hráči=řidiči jsou povinni respektovat informační systém na hřišti vymezující zákaz vjezdu buggy.
V blízkosti greenu je zakázáno vjíždět za značku STOP, do vzdálenosti menší než 30 metrů od hranice jednotlivých greenů.
Hráči=řidiči jsou povinni dodržovat bezpečnou rychlost.
Hráč=řidič buggy odpovídá provozovateli za škody způsobené na buggy, případně na zařízení hřiště, nesprávnou manipulací nebo neopatrnou jízdou. Hráč oznamuje závadu na buggy v recepci bezprostředně po ukončení výpůjčky buggy.
Hráč=řidič je odpovědný za škody na majetku či zdraví způsobené sobě či třetím osobám nesprávnou manipulací s buggy nebo neopatrnou jízdou.
Hráč=řidič je povinen po ukončení hry odstavit buggy na určeném místě a odevzdat klíček od buggy na recepci, kde byla buggy zapůjčena, v případě pozdějšího ukončení hry než je provoz recepce, je hráč povinen vrátit klíč od buggy do předem určené schránky na budově.
Hráč=řidič je povinen pohybovat se s buggy pouze v areálu golfového hřiště.
Hráči jsou povinni uposlechnout pokynů oprávněných osob – marshal, recepce, greenkeeper, manager hřiště.
Při porušení bodů 1. až 13. bude hráči=řidiči odebrána buggy a bude vyloučen ze hry bez náhrady.

7. RABYŇSKÁ HORA – MÍSTNÍ PRAVIDLA HŘIŠTĚ – 9 JAMEK
Hranice hřiště
Bílé kolíky. Veškerá oplocení hřiště, včetně ochranných sítí.
Podélné vodní překážky
Podélné vodní překážky na jamkách č. 3, 4 a 5, vyznačené červenými kolíky nebo čarami.
Příčná vodní překážka
Příčná vodní překážka na jamce č. 5, vyznačená žlutými kolíky nebo čarami.
Půda v opravě
Půda v opravě, ze které je zakázaná hra, je označená modrými kolíky nebo bílými čarami. Jestliže hráčův míč leží v této oblasti nebo pokud tato oblast překáží hráči v postoji, nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí hráč použít úlevu podle Pravidla 25-1. Půdou v opravě se rozumí také všechny stromky označené modrou stuhou nebo modrou barvou.
Nepohyblivé závady
Oplocená vodárna na jamce č. 2.; všechny cesty a mosty, součásti zavlažovacího systému, sprinklery, šachty závlah; altány na odpališti jamky č. 1 a za greenem jamky č. 1.; všechny součásti informačního a navigačního systému, dále odpadkové koše a lavičky. Všechny kameny podél veřejných cest křižujících hřiště.
Pohyblivé závady
Kameny v pískových překážkách.
Části hřiště vyžadující ochranu
Mladé stromky a keře označené modrou stuhou nebo podpěrou. Pokud takový stromek nebo keř překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí míč zvednout a beztrestně spustit podle pravidla 24-2b (Nepohyblivá závada).
Zasažení drátů vysokého napětí
Pokud je oprávněný předpoklad, že míč zasáhl dráty vysokého napětí na jamkách č. 1, 6 a 9, musí hráč beztrestně opakovat ránu.
Bezpečnost
Cesta procházející jamkami 1, 3, 6 a 7 je veřejná, chodci a vozidla zde mají vždy přednost. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při hře. Žádáme všechny hráče, aby přizpůsobili svoji hru tak, aby neomezovali cestu a obydlí rekreační zástavby vpravo od hranice hřiště.
Chování na greenu
Každý hráč je povinen dbát o údržbu greenu a musí po sobě opravit způsobenou škodu v podobě pitchmarku. Platí zde pravidlo, že hráč má na greenu vždy opravit alespoň jeden (jakýkoli) pitchmark, a to i v případě, že jej nevytvořil vlastní hrou.
Etiketa
Hráč má dbát na správné chování na hřišti a dodržovat golfovou etiketu. Telefonování při hře je nepřípustné chování.
TrestTrest za porušení místních pravidel je při hře na jamky ztráta jamky, při hře
na rány 2 trestné rány.
Normou stanovený čas průchodu hřiště činí při hře na 9jamek – Rabyňská hora: 2.30h. Při nedodržení limitu má marshal, rozhodčí či správa hřiště právo ukončit hru pomalého flightu na jamce nebo flight přesunout ve hře na další jamky.

Dle Provozního řádu hřiště je dále na jamce č. 9 přísný zákaz hry driverem. Při porušení pravidla bude hráč vykázán ze hřiště. Při opakování prohřešku bude zapsán na tzv. Black list.

8. TŘI KŘÍŽE – MÍSTNÍ PRAVIDLA HŘIŠTĚ – 9 JAMEK
Hranice hřiště
Bílé kolíky. Veškerá oplocení hřiště.
Příčné vodní překážky
Příčné vodní překážky na jamce č.14, 16 a 17, vyznačené žlutými kolíky nebo čarami.
Půda v opravě
Půda v opravě, ze které je zakázaná hra, je označená modrými kolíky nebo bílými čarami. Jestliže hráčův míč leží v této oblasti nebo pokud tato oblast překáží hráči v postoji, nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí hráč použít úlevu podle Pravidla 25-1. Půdou v opravě se rozumí také všechny stromky označené modrou stuhou nebo modrou barvou.
Nepohyblivé závady
Všechny cesty a mosty, součásti zavlažovacího systému, sprinklery, šachty závlah; síť na jamce č. 11; altány na odpališti jamky č. 10 a vedle greenu jamky č. 15; všechny součásti informačního a navigačního systému, dále odpadkové koše a lavičky. Všechny kameny podél veřejných cest křižujících hřiště.
Pohyblivé závady
Kameny v pískových překážkách.
Části hřiště vyžadující ochranu:
Mladé stromky a keře označené modrou stuhou nebo podpěrou. Pokud takový stromek nebo keř překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí míč zvednout a beztrestně spustit podle pravidla 24-2b (Nepohyblivá závada).
Chráněné biozóny (ZÁKAZ VSTUPU A HRY!!)
Chráněné biozóny na jamkách č.10 a 18 jsou považovány za příčnou vodní překážku. Jsou označeny žlutými kolíky s černým vrškem. Pokud je míč v chráněné biozóně , nebo je oprávněný předpoklad ztráty míče v chráněné biozóně, musí hráč postupovat podle pravidla 26 – 1 a s připočtením jedné trestné rány spustit míč na droping zóně za chráněnou biozónou.
Zasažení drátů vysokého napětí
Pokud je oprávněný předpoklad, že míč zasáhl dráty vysokého napětí na jamkách č. 12, 13 a 14, musí hráč beztrestně opakovat ránu.
Bezpečnost
Cesta procházející podél jamek 11, 16 a 17 je veřejná, dbejte prosím zvýšené opatrnosti při hře. Na jamce č. 15 a 17 hráči hrající z mistrovských odpališť křižují hrou veřejnou cestu, chodci a vozidla zde mají vždy přednost. Žádáme všechny hráče, aby přizpůsobili svoji hru tak, aby neomezovali cestu, chodce a vozidla podél hranice hřiště.
Chování na greenu
Každý hráč je povinen dbát o údržbu greenu a musí po sobě opravit způsobenou škodu v podobě pitchmarku. Platí zde pravidlo, že hráč má na greenu vždy opravit alespoň jeden (jakýkoli) pitchmark, a to i v případě, že jej nevytvořil vlastní hrou.
Etiketa
Hráč má dbát na správné chování na hřišti a dodržovat golfovou etiketu. Telefonování při hře je nepřípustné chování.
Trest
Trest za porušení místních pravidel je při hře na jamky ztráta jamky, při hře na rány 2 trestné rány.
Normou stanovený čas průchodu hřiště činí při hře na 9jamek – Tři kříže: 2.30h. Při nedodržení limitu má marshal, rozhodčí či správa hřiště právo ukončit hru pomalého flightu na jamce nebo flight přesunout ve hře na další jamky.

9. MÍSTNÍ PRAVIDLA GOLF PARK SLAPY SV. JAN – 18JAMEK
Hranice hřiště
Bílé kolíky. Veškeré hranice a oplocení hřiště, a to i nespojená.
Podélné vodní překážky
Podélné vodní překážky na jamkách č. 3, 4 a 5, vyznačené červenými kolíky nebo čarami.
Příčné vodní překážky
Příčné vodní překážky na jamce č. 5, 14, 16 a 17, vyznačené žlutými kolíky nebo čarami.
Půda v opravě
Půda v opravě, ze které je zakázaná hra, je označená modrými kolíky nebo bílými čarami. Jestliže hráčův míč leží v této oblasti nebo pokud tato oblast překáží hráči v postoji, nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí hráč použít úlevu podle Pravidla 25-1. Půdou v opravě se rozumí také všechny stromky označené modrou stuhou nebo modrou barvou.
Nepohyblivé závady
Oplocená vodárna na jamce č. 2.; všechny cesty a mosty, součásti zavlažovacího systému, sprinklery, šachty závlah; síť na jamce č.9 a 11; altány na odpališti jamky č. 1 a za greenem jamky č. 1., na odpališti jamky č. 10 a vedle greenu jamky č. 15; všechny součásti informačního a navigačního systému, dále odpadkové koše a lavičky. Všechny kameny podél veřejných cest křižujících hřiště.
Pohyblivé závady
Kameny v pískových překážkách.
Části hřiště vyžadující ochranu
Mladé stromky a keře označené modrou stuhou nebo podpěrou. Pokud takový stromek nebo keř překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí míč zvednout a beztrestně spustit podle pravidla 24-2b (Nepohyblivá závada).
Chráněné biozóny (ZÁKAZ VSTUPU A HRY!!!)
Chráněné biozóny na jamkách č.10 a 18 jsou považovány za příčnou vodní překážku. Jsou označeny žlutými kolíky s černým vrškem. Pokud je míč v chráněné biozóně, nebo je oprávněný předpoklad ztráty míče v chráněné biozóně, musí hráč postupovat podle pravidla 26 – 1 a s připočtením jedné trestné rány spustit míč na droping zóně za chráněnou biozónou.
Zasažení drátů vysokého napětí
Pokud je oprávněný předpoklad, že míč zasáhl dráty vysokého napětí na jamkách č. 1, 6 a 9, 12, 13, 14 a 17 musí hráč beztrestně opakovat ránu.
Bezpečnost
Cesta procházející jamkami 1, 3, 6 a 7 a procházející podél jamek 11, 16 a 17 je veřejná, chodci a vozidla zde mají vždy přednost. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při hře. Na jamce č. 15 a 17 hráči hrající z mistrovských odpališť křižují hrou veřejnou cestu, chodci a vozidla zde mají vždy přednost. Žádáme všechny hráče, aby přizpůsobili svoji hru tak, aby u jamky č.9 neomezovali cestu a obydlí rekreační zástavby vpravo od hranice hřiště a u ostatních jamek křižujících či jdoucích podél veřejných komunikací aby přizpůsobili svoji hru tak, aby neomezovali cestu a procházející chodce a projíždějící vozidla.
Vnitřní out
Na jamce č. 12 je umístěn vnitřní out.
Úleva
Na jamkách číslo 10 a 18 platí při běžné hře pravidlo úlevy, hráči-muži s HCP 37–54 a hráči-senioři nad 55 let hrající standardně ze žlutých kamenů, mohou hrát na těchto jamkách z modrých odpališť.
Chování na greenu
Každý hráč je povinen dbát o údržbu greenu a musí po sobě opravit způsobenou škodu v podobě pitchmarku. Platí zde pravidlo, že hráč má na greenu vždy opravit alespoň jeden (jakýkoli) pitchmark, a to i v případě, že jej nevytvořil vlastní hrou.
Etiketa
Hráč má dbát na správné chování na hřišti a dodržovat golfovou etiketu. Telefonování při hře je nepřípustné chování.
Trest
Trest za porušení místních pravidel je při hře na jamky ztráta jamky, při hře na rány 2 trestné rány.
Normou stanovený čas průchodu hřiště při hře na 18jamek činí: 5h, při hře na 9jamek – Rabyňská hora: 2.30h, Tři kříže 2.30h. Při nedodržení limitu má marshal, rozhodčí či správa hřiště právo ukončit hru pomalého flightu na jamce nebo flight přesunout ve hře na další jamky.

Dle Provozního řádu hřiště je dále na jamce č. 9 přísný zákaz hry driverem při běžné hře. Při porušení pravidla bude hráč vykázán ze hřiště. Při opakování prohřešku bude zapsán na tzv. Black list.

ZOBRAZIT CELÝ POPIS
Důležité informace
  • Lze bezplatně stornovat do 1 dne před uskutečněním
ZAHRNUJE
  • zapůjčení golfových holí
  • 3x vstup zdarma na tréninkové plochy
  • 20 % sleva na občerstvení v klubové restauraci
  • 1 x vstup na golfové hřiště
  • 3x 4h lekci s trenérem
Objednávka
MĚLI BYSTE VĚDĚT
- Lze bezplatně stornovat do 1 dne před uskutečněním
Celkem k úhradě: 0 Kč
OBJEDNAT
Potřebujete s něčím pomoci? Jsme tady pro Vás.
+420 606 078 241
každý den 8:00 - 20:00
Sledujte, co se kde děje
Budeme Vás informovat nejen o nových aktivitách, ale také o akčních nabídkách v okolí.
Odesláním vyjadřujete souhlas se zasíláním novinek.