Vážení návštěvníci,

aktuální situace volnočasovým aktivitám moc nepřeje. Z nařízení vlády jsou některé aktivity momentálně nedostupné. Proto je možné, že Vaše objednávka bude z důvodu prodloužení těchto omezení stornována a peníze vráceny.

Tým SkvěléČesko.cz

České korunovační klenoty - komerční výstava

ZPĚT NA DETAIL AKTIVITY
13 FOTEK
Vlastivědné muzeum v Olomouci
nám. Republiky 823/5, 77900 Olomouc, Olomouc

Celkový sbírkový fond muzea činí v současné době téměř 2 miliony položek. Zahrnuje sbírky archeologie, dějin umění, numismatiky, etnografie, kartografie, hudby, lékařství a lékárenství, militarií, průmyslu, obchodu a řemesel, mineralogie, geologie, zoologie, paleontologie, botaniky a mnoho menších sbírek. Bohatá je také muzejní knihovna s více než 70 000 svazky, unikátní soubor pak představují rukopisy a staré tisky v počtu více než 2000 svazků. Kromě stálých expozic se každoročně koná i několik dlouhodobých Výstav.

od 120
ČASOVÁ NÁROČNOST
30 minut - 1 hodina
VHODNÉ PRO
jednotlivec
páry
rodina
skupina
TYP AKTIVITY
kultura
vzdělávací
LZE PROVOZOVAT ZA POČASÍ
Dostupnost aktivity
(Aktivitu lze zakoupit pouze na 30 dní dopředu)
TERMÍN
ČAS
VYBERTE SI DATUM V KALENDÁŘI.
Objednávka
MĚLI BYSTE VĚDĚT
- Nelze bezplatně stornovat
Celkem k úhradě: 0 Kč
OBJEDNAT
Omezení
  • Nelze bezplatně stornovat
Základní informace

Před bezmála pěti lety proběhla ve VMO jedna z návštěvnicky nejúspěšnějších výstav "České korunovační klenoty na dosah".

Vzhledem k výborným ohlasům a četným žádostem návštěvníků, jsme se rozhodli uvést pokračování této výstavy. U výstavy představíme mnoho nových exponátů a došlo ke kompletní změně většiny doprovodných textů, návštěvu lze proto doporučit i zájemcům, kteří viděli již výstavu před pěti lety. Návštěvníci se mohou opět těšit na mistrovské repliky českých korunovačních klenotů z dílny Jiřího Urbana, které budou ovšem k vidění v kompletně celé sestavě. Součástí výstavy budou i repliky původního gotického královského jablka a žezla, které jsou uloženy ve Vídni a zároveň i replika Svatováclavského (korunovačního) meče.

Výstava se bude dále věnovat příběhu 22 korunovaných panovníků, které doplní i další exponáty jako je kopie Pražského Jezulátka s kopií šatiček vyšívaných Marií Terezií, replika Řádu zlatého rouna a mnoho dalšího.

Provozní podmínky

Návštěvní řád Vlastivědného muzea v Olomouci


1. Vstup do všech výstavních prostor muzea je povolen pouze s platnou vstupenkou.
Uplatňuje-li návštěvník nárok na slevu vstupného, je povinen prokázat se platnou průkazkou.
Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých
expozicích a na výstavách omezen. Organizované skupiny mohou mít nejvýše 45 osob. Za
organizované skupiny dětí a mládeže odpovídá jejich pedagogický dozor. Návštěvníci jsou
povinni řídit se pokyny pracovníků VMO.
2. Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit v recepci muzea veškeré
předměty přesahující rozměr 30 x 40 cm, především deštníky, brašny a veškerá zavazadla
nošená na zádech.
3. Do muzea je zakázán vstup se zbraní.
4. Do muzea je zakázán vstup se zvířaty, s výjimkou vodícího psa pro nevidomé.
5. Prodej vstupenek končí 45 minut před ukončením návštěvní doby.
6. Na ukončení návštěvní doby jsou návštěvníci upozorněni pracovníky dozoru 10 minut před
jejím skončením. Návštěvníci jsou povinni opustit prostory muzea se skončením návštěvní
doby.
7. V celém objektu muzea platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
8. Konzumace jídel a nápojů je v muzeu zakázána, povolena je pouze v prostoru „Posezení u
Freuda“.
9. V expozicích a na výstavách platí zákaz telefonování.
10. Fotografování je ve všech prostorách muzea povoleno, není-li zákaz uveden samostatně
na exponátu nebo ve výstavním prostoru.
11. Návštěvníci jsou povinni zachovávat při prohlídce expozic a výstav maximální opatrnost.
Dotýkat se smějí jen exponátů a mobiliáře, které jsou k tomuto účelu výslovně určeny a takto
označeny.
12. Osobám, které svým chováním mohou poškodit vystavené sbírkové předměty nebo
ohrozit bezpečnost návštěvníků (např. pod vlivem alkoholu, návykových látek, znečištěným
apod.), je do muzea vstup zakázán, případně mohou být pracovníky dozoru z muzea
vykázány.
13. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jiným nepřiměřeným
chováním škodu VMO, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka bude vyžádána
asistence Policie ČR (§ 13 zákona č. 283/91 Sb.). Rozsah, výše a způsob náhrady škody bude
určen podle příslušných předpisů VMO a zákonů ČR.
14. V prostorech příspěvkové organizace Vlastivědné muzeum v Olomouci a v rámci akcí
pořádaných příspěvkovou organizací Vlastivědné muzeum v Olomouci mohou být pořizovány
obrazové, zvukové a video záznamy za účelem prezentace příspěvkové organizace
Vlastivědné muzeum v Olomouci. Příspěvková organizace Vlastivědné muzeum v Olomouci
nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
Správcem těchto osobních údajů je Vlastivědné muzeum v Olomouci, příspěvková
organizace, kterého je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 585 515 143
nebo na e-mailové adrese referent@vmo.cz.
Zde vám budou poskytnuty veškeré informace o vašich právech dle § 13 GDPR.
15. Stížnosti mohou návštěvníci uplatňovat v Knize stížností na recepci VMO.

Před bezmála pěti lety proběhla ve VMO jedna z návštěvnicky nejúspěšnějších výstav "České korunovační klenoty na dosah".

Vzhledem k výborným ohlasům a četným žádostem návštěvníků, jsme se rozhodli uvést pokračování této výstavy. U výstavy představíme mnoho nových exponátů a došlo ke kompletní změně většiny doprovodných textů, návštěvu lze proto doporučit i zájemcům, kteří viděli již výstavu před pěti lety. Návštěvníci se mohou opět těšit na mistrovské repliky českých korunovačních klenotů z dílny Jiřího Urbana, které budou ovšem k vidění v kompletně celé sestavě. Součástí výstavy budou i repliky původního gotického královského jablka a žezla, které jsou uloženy ve Vídni a zároveň i replika Svatováclavského (korunovačního) meče.

Výstava se bude dále věnovat příběhu 22 korunovaných panovníků, které doplní i další exponáty jako je kopie Pražského Jezulátka s kopií šatiček vyšívaných Marií Terezií, replika Řádu zlatého rouna a mnoho dalšího.

Návštěvní řád Vlastivědného muzea v Olomouci


1. Vstup do všech výstavních prostor muzea je povolen pouze s platnou vstupenkou.
Uplatňuje-li návštěvník nárok na slevu vstupného, je povinen prokázat se platnou průkazkou.
Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých
expozicích a na výstavách omezen. Organizované skupiny mohou mít nejvýše 45 osob. Za
organizované skupiny dětí a mládeže odpovídá jejich pedagogický dozor. Návštěvníci jsou
povinni řídit se pokyny pracovníků VMO.
2. Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit v recepci muzea veškeré
předměty přesahující rozměr 30 x 40 cm, především deštníky, brašny a veškerá zavazadla
nošená na zádech.
3. Do muzea je zakázán vstup se zbraní.
4. Do muzea je zakázán vstup se zvířaty, s výjimkou vodícího psa pro nevidomé.
5. Prodej vstupenek končí 45 minut před ukončením návštěvní doby.
6. Na ukončení návštěvní doby jsou návštěvníci upozorněni pracovníky dozoru 10 minut před
jejím skončením. Návštěvníci jsou povinni opustit prostory muzea se skončením návštěvní
doby.
7. V celém objektu muzea platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
8. Konzumace jídel a nápojů je v muzeu zakázána, povolena je pouze v prostoru „Posezení u
Freuda“.
9. V expozicích a na výstavách platí zákaz telefonování.
10. Fotografování je ve všech prostorách muzea povoleno, není-li zákaz uveden samostatně
na exponátu nebo ve výstavním prostoru.
11. Návštěvníci jsou povinni zachovávat při prohlídce expozic a výstav maximální opatrnost.
Dotýkat se smějí jen exponátů a mobiliáře, které jsou k tomuto účelu výslovně určeny a takto
označeny.
12. Osobám, které svým chováním mohou poškodit vystavené sbírkové předměty nebo
ohrozit bezpečnost návštěvníků (např. pod vlivem alkoholu, návykových látek, znečištěným
apod.), je do muzea vstup zakázán, případně mohou být pracovníky dozoru z muzea
vykázány.
13. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jiným nepřiměřeným
chováním škodu VMO, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka bude vyžádána
asistence Policie ČR (§ 13 zákona č. 283/91 Sb.). Rozsah, výše a způsob náhrady škody bude
určen podle příslušných předpisů VMO a zákonů ČR.
14. V prostorech příspěvkové organizace Vlastivědné muzeum v Olomouci a v rámci akcí
pořádaných příspěvkovou organizací Vlastivědné muzeum v Olomouci mohou být pořizovány
obrazové, zvukové a video záznamy za účelem prezentace příspěvkové organizace
Vlastivědné muzeum v Olomouci. Příspěvková organizace Vlastivědné muzeum v Olomouci
nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
Správcem těchto osobních údajů je Vlastivědné muzeum v Olomouci, příspěvková
organizace, kterého je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 585 515 143
nebo na e-mailové adrese referent@vmo.cz.
Zde vám budou poskytnuty veškeré informace o vašich právech dle § 13 GDPR.
15. Stížnosti mohou návštěvníci uplatňovat v Knize stížností na recepci VMO.

Potřebujete s něčím pomoci? Jsme tady pro Vás.
+420 606 078 241
každý den 8:00 - 20:00
Sledujte, co se kde děje
Budeme Vás informovat nejen o nových aktivitách, ale také o akčních nabídkách v okolí.
Odesláním vyjadřujete souhlas se zasíláním novinek.