od 20
KOUPIT

Příběh kamene – expozice geologie, archeologie a lapidária

ZPĚT NA DETAIL AKTIVITY
16 FOTEK

Celkový sbírkový fond muzea činí v současné době téměř 2 miliony položek. Zahrnuje sbírky archeologie, dějin umění, numismatiky, etnografie, kartografie, hudby, lékařství a lékárenství, militarií, průmyslu, obchodu a řemesel, mineralogie, geologie, zoologie, paleontologie, botaniky a mnoho menších sbírek. Bohatá je také muzejní knihovna s více než 70 000 svazky, unikátní soubor pak představují rukopisy a staré tisky v počtu více než 2000 svazků. Kromě stálých expozic se každoročně koná i několik dlouhodobých Výstav.

od 20
KOUPIT
ČASOVÁ NÁROČNOST
30 minut - 1 hodina
VHODNÉ PRO
jednotlivec
páry
rodina
skupina
TYP AKTIVITY
kultura
vzdělávací
LZE PROVOZOVAT ZA POČASÍ
Rezervovat aktivitu
(Aktivitu lze zakoupit pouze na 30 dní dopředu)
ZVOLENÁ VARIANTA
NEJBLIŽŠÍ DOSTUPNÉ TERMÍNY 22.6.2021
DOPOLEDNE

Tuto aktivitu není možné bezplatně stornovat či přerezervovat.

Popis aktivity

Expozice nabízí návštěvníkům deset tematických zastavení, která vypráví „příběh“ kamene od jeho nejstarších dějin po období novověku. Kámen je zde představen ve třech základních formách: jako hornina, poté opracovaný do podoby nástroje a nakonec přetvořený v umělecké dílo. Vůbec poprvé tak vznikla v našem muzeu expozice, v níž se úzce prolínají přírodní a společenské vědy a kterou vytvořili společně odborní pracovníci Přírodovědného a Historického ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci.

V úvodní části exponáty seznamují návštěvníky s geologií města Olomouce a okolí, s množstvím rozmanitých hornin, zkamenělin, rud a minerálů, které se v této oblasti vyskytují. Další část expozice je věnována kamenným nástrojům z archeologické sbírky muzea, a to od jednoduchých valounových artefaktů až po precizně provedené kusy, dokládající zručnost našich předků. Své místo zde nalezl i keltský monoxyl, který byl objeven v roce 1999 u břehu mohelnického jezera. Tato ručně dlabaná loď z mladší doby železné (400 až 50 př. n. l.) je zhotovena z asi 200 let starého dubu a mezi dalšími exempláři nalezenými na našem území patří k nejstarším.

Poslední část expozice, vytvořená ze sbírky lapidária, prezentuje kamenné sochy, reliéfy či architektonické články od doby románské po baroko. K nejvzácnějším artefaktům zde patří bohatě zdobené fragmenty z románského paláce zbudovaného v Olomouci v první polovině 12. století biskupem Jindřichem Zdíkem i architektonické články z přilehlé katedrály sv. Václava z konce století třináctého. Památky sepulkrálního rázu prezentují gotické náhrobky a náhrobníky nebo manýristické epitafy. Mimořádné místo v celé expozici zaujímají boží muka z Hodolan (1527 či 1531), která patří k nejstarším na Moravě, a renesanční portál ze Zvole (1552) s dochovanými kamenickými značkami. Barokní památky zastupují povětšinou figurální reliéfy a sochy světců, zdobící původně některé z olomouckých staveb.

Prohlídku vystavených exponátů, které všechny pocházejí ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci, zpříjemní návštěvníkům několik interaktivních „koutků“, v nichž si mohou ověřit nabyté poznatky, vyzkoušet kamenosochařské nástroje, sestavit patnáctidílné puzzle zhotovené podle jednoho z vystavených reliéfů nebo si vyplnit tzv. razítkovou skládačku otisky několika typů razítek.

Expozice Příběh kamene se nachází v depozitárních prostorách VMO (Denisova 30) a je otevřena od 1. května do 30. září, denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Provozní podmínky

Návštěvní řád Vlastivědného muzea v Olomouci


1. Vstup do všech výstavních prostor muzea je povolen pouze s platnou vstupenkou.
Uplatňuje-li návštěvník nárok na slevu vstupného, je povinen prokázat se platnou průkazkou.
Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých
expozicích a na výstavách omezen. Organizované skupiny mohou mít nejvýše 45 osob. Za
organizované skupiny dětí a mládeže odpovídá jejich pedagogický dozor. Návštěvníci jsou
povinni řídit se pokyny pracovníků VMO.
2. Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit v recepci muzea veškeré
předměty přesahující rozměr 30 x 40 cm, především deštníky, brašny a veškerá zavazadla
nošená na zádech.
3. Do muzea je zakázán vstup se zbraní.
4. Do muzea je zakázán vstup se zvířaty, s výjimkou vodícího psa pro nevidomé.
5. Prodej vstupenek končí 45 minut před ukončením návštěvní doby.
6. Na ukončení návštěvní doby jsou návštěvníci upozorněni pracovníky dozoru 10 minut před
jejím skončením. Návštěvníci jsou povinni opustit prostory muzea se skončením návštěvní
doby.
7. V celém objektu muzea platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
8. Konzumace jídel a nápojů je v muzeu zakázána, povolena je pouze v prostoru „Posezení u
Freuda“.
9. V expozicích a na výstavách platí zákaz telefonování.
10. Fotografování je ve všech prostorách muzea povoleno, není-li zákaz uveden samostatně
na exponátu nebo ve výstavním prostoru.
11. Návštěvníci jsou povinni zachovávat při prohlídce expozic a výstav maximální opatrnost.
Dotýkat se smějí jen exponátů a mobiliáře, které jsou k tomuto účelu výslovně určeny a takto
označeny.
12. Osobám, které svým chováním mohou poškodit vystavené sbírkové předměty nebo
ohrozit bezpečnost návštěvníků (např. pod vlivem alkoholu, návykových látek, znečištěným
apod.), je do muzea vstup zakázán, případně mohou být pracovníky dozoru z muzea
vykázány.
13. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jiným nepřiměřeným
chováním škodu VMO, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka bude vyžádána
asistence Policie ČR (§ 13 zákona č. 283/91 Sb.). Rozsah, výše a způsob náhrady škody bude
určen podle příslušných předpisů VMO a zákonů ČR.
14. V prostorech příspěvkové organizace Vlastivědné muzeum v Olomouci a v rámci akcí
pořádaných příspěvkovou organizací Vlastivědné muzeum v Olomouci mohou být pořizovány
obrazové, zvukové a video záznamy za účelem prezentace příspěvkové organizace
Vlastivědné muzeum v Olomouci. Příspěvková organizace Vlastivědné muzeum v Olomouci
nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
Správcem těchto osobních údajů je Vlastivědné muzeum v Olomouci, příspěvková
organizace, kterého je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 585 515 143
nebo na e-mailové adrese referent@vmo.cz.
Zde vám budou poskytnuty veškeré informace o vašich právech dle § 13 GDPR.
15. Stížnosti mohou návštěvníci uplatňovat v Knize stížností na recepci VMO.

ZOBRAZIT CELÝ POPIS
Důležité informace
  • Nelze bezplatně stornovat
Objednávka
MĚLI BYSTE VĚDĚT
- Nelze bezplatně stornovat
Celkem k úhradě: 0 Kč
OBJEDNAT
Potřebujete s něčím pomoci? Jsme tady pro Vás.
+420 606 078 241
každý den 8:00 - 20:00
Sledujte, co se kde děje
Budeme Vás informovat nejen o nových aktivitách, ale také o akčních nabídkách v okolí.
Odesláním vyjadřujete souhlas se zasíláním novinek.