Vážení návštěvníci,

aktuální situace volnočasovým aktivitám moc nepřeje. Z nařízení vlády jsou některé aktivity momentálně nedostupné. Proto je možné, že Vaše objednávka bude z důvodu prodloužení těchto omezení stornována a peníze vráceny.

Tým SkvěléČesko.cz

Minigolf ONE - Venkovní minigolf Brno

ZPĚT NA VÝPIS NABÍDEK
12 FOTEK
Minigolfové hřiště Brno - Bohunice
Švermova 757/19, 62500 Brno, Brno-město

Přijďte si zahrát minigolf na 18 eternitových drah se soutěžními parametry. Hřiště je držitelem certifikátu Světové minigolfové federace. Díky tomu je vhodné jak pro závodní hráče, tak pro širokou veřejnost.

od 100
ČASOVÁ NÁROČNOST
90 minut
VHODNÉ PRO
děti
jednotlivec
páry
rodina
skupina
TYP AKTIVITY
hra
sport
LZE PROVOZOVAT ZA POČASÍ
Dostupnost aktivity
(Aktivitu lze zakoupit pouze na 30 dní dopředu)
TERMÍN
ČAS
VYBERTE SI DATUM V KALENDÁŘI.
Objednávka
MĚLI BYSTE VĚDĚT
- Vhodné pro děti od 10 let
- Mladší děti pouze v doprovodu osoby starší 15 let
- Lze bezplatně stornovat do 2 hodin před uskutečněním
Celkem k úhradě: 0 Kč
OBJEDNAT
Omezení
 • Vhodné pro děti od 10 let
 • Mladší děti pouze v doprovodu osoby starší 15 let
 • Lze bezplatně stornovat do 2 hodin před uskutečněním
Zahrnuje
 • vybavení - hůl a 4 míče
 • 90 min hry
Základní informace

Miniaturgolfové hřiště (venkovní Minigolf Brno - Bohunice)

 • 18 eternitových drah se soutěžními parametry.
 • Minigolfové hřiště je držitelem certifikátu Světové minigolfové federace.
 • Minigolfové hřiště je určeno jak pro širokou veřejnost, tak i pro závodní hráče.
 • Minigolfové hřiště oplývá dostatečným počtem laviček a bezbariérovým přístupem.
 • Prostředí minigolfového hřiště je plné stromů a zeleně.
 • U minigolfového hřiště je jednoduché posezení u dvou dlouhých stolů.
 • Pro návštěvníky na kole je v areálu minigolfového hřiště vyhrazen prostor pro jejich kola.

Pravidla hry

 • Účelem hry minigolf je dopravit míček ze základního pole do cílového prostoru (jamky) co nejmenším počtem úderů.
 • Nedosáhne-li hráč jamky na 6 pokusů, počítá se mu 7 úderů a pokračuje na další dráze.
 • Dráhy bez červené čáry se hrají pouze ze základního pole.
 • U drah s červenou čarou se považuje překážka za překonanou, pokud míček přejede jednou tuto čáru. Dále se již dohrává za překážkou, i když míček přejede červenou čáru zpět.
 • Opustí-li míček dráhu před překážkou (červenou čarou), hraje se vždy znovu ze základního pole. Opustí-li míček dráhu za překážkou, hraje se z místa, kde míček dráhu opustil. Při vypadnutí míčku z dráhy se nezapočítává trestný úder.
 • Je-li míček u mantinelu nebo překážky, smí hráč míček přeložit kolmo na nejbližší černou čáru.
 • Podrobnější pravidla případně vysvětlí obsluha minigolfového hřiště.

Doplňující informace k pobočce:
Parkování je možné v přilehlých ulicích: Souhrady, Švermova, ulice Kosmonautů (vždy cca 2 min chůze od hřiště).

Provozní podmínky

Provozní řád


Každý návštěvník Minigolfového hřiště Brno-Bohunice je povinen seznámit se s provozním řádem a dodržovat jej.


I. PROVOZNÍ DOBA

1. Podle ročního období a délky dne je provozovatel oprávněn provozní dobu upravit.

2. Při nepříznivém počasí (déšť, chladné počasí apod.) je hřiště uzavřeno.

3. Jednu hodinu před zavírací dobou je možno zahájit hru pouze po dohodě s obsluhou hřiště.


II. VSTUPNÉ A ÚČAST NA HŘE

1. Miniaturgolf mohou hrát dospělí a děti od 10-ti let. Mladší děti se mohou zúčastnit hry pouze v doprovodu osoby starší 15-ti let. Rodiče a případný doprovod plně odpovídají za své děti a škody, které děti případně způsobí.

2. Zájemce o hru je oprávněn pronajmout si hráčskou výbavu a užívat toto vybavení v prostoru minigolfového hřiště po zaplacení vstupného dle platného ceníku.

3. Zaplacené vstupné opravňuje hráče k 1,5 hodině hry na 18-ti drahách - viz. pravidla hry.


III. PRÁVA A POVINNOSTI HRÁČŮ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Každá osoba (hrající i nehrající) musí dodržovat základní předpisy pro hru a pohyb v areálu minigolfového hřiště Brno Bohunice.

2. Při hře minigolfu je každý návštěvník areálu povinen dodržovat bezpečnou vzdálenost min. 2 metry od hrajícího hráče a sledovat pohyb holí.

3. Každý hráč je povinen dbát zvýšené opatrnosti tak, aby svojí hrou neohrozil ostatní hráče.

4. Každý hráč je povinen používat pronajatou hráčskou výbavu pouze k určenému účelu, tj. ke hře minigolfu. Vstup na hřiště s výbavou, oblečením nebo věcmi ohrožujícími hráče, návštěvníky nebo hrací plochy je zakázán.

5. Hra minigolfu je na vlastní nebezpečí, případný úraz musí být neprodleně nahlášen správci (obsluze) hřiště.

6. Vstup do areálu minigolfového hřiště je zakázán osobám v podnapilém stavu. Do areálu hřiště je vstup se psy možný pouze se souhlasem správce hřiště.

7. Každý hráč je povinen si počínat tak, aby na pronajatých věcech nevznikla škoda.

8. Přísně zakázán je vstup na hrací dráhy s ohledem na možnost zničení. V případě zničení dráhy je účtován poplatek 5.000 Kč.

9. Vzniklé poškození, ztrátu nebo zničení pronajatých věcí je hráč povinen ohlásit provozovateli (obsluze) bez zbytečného odkladu.

10. Na minigolfovém hřišti platí přísný zákaz poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení.

11. Má-li pronajatá věc vady, pro které ji nelze řádně užívat, má hráč právo, aby mu byla poskytnuta věc jiná, sloužící témuž účelu nebo vrácení vstupného.

12. Po ukončení hry je každý povinen vrátit pronajaté věci na místo, kde mu byly předány ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, popř. nahradit vzniklou škodu dle platného ceníku.

13. Při porušení provozního řádu minigolfového hřiště Brno Bohunice, má provozovatel právo ukončit hru předčasně a vykázat hráče z areálu minigolfového hřiště, bez nároku na vrácení vstupného.

Miniaturgolfové hřiště (venkovní Minigolf Brno - Bohunice)

 • 18 eternitových drah se soutěžními parametry.
 • Minigolfové hřiště je držitelem certifikátu Světové minigolfové federace.
 • Minigolfové hřiště je určeno jak pro širokou veřejnost, tak i pro závodní hráče.
 • Minigolfové hřiště oplývá dostatečným počtem laviček a bezbariérovým přístupem.
 • Prostředí minigolfového hřiště je plné stromů a zeleně.
 • U minigolfového hřiště je jednoduché posezení u dvou dlouhých stolů.
 • Pro návštěvníky na kole je v areálu minigolfového hřiště vyhrazen prostor pro jejich kola.

Pravidla hry

 • Účelem hry minigolf je dopravit míček ze základního pole do cílového prostoru (jamky) co nejmenším počtem úderů.
 • Nedosáhne-li hráč jamky na 6 pokusů, počítá se mu 7 úderů a pokračuje na další dráze.
 • Dráhy bez červené čáry se hrají pouze ze základního pole.
 • U drah s červenou čarou se považuje překážka za překonanou, pokud míček přejede jednou tuto čáru. Dále se již dohrává za překážkou, i když míček přejede červenou čáru zpět.
 • Opustí-li míček dráhu před překážkou (červenou čarou), hraje se vždy znovu ze základního pole. Opustí-li míček dráhu za překážkou, hraje se z místa, kde míček dráhu opustil. Při vypadnutí míčku z dráhy se nezapočítává trestný úder.
 • Je-li míček u mantinelu nebo překážky, smí hráč míček přeložit kolmo na nejbližší černou čáru.
 • Podrobnější pravidla případně vysvětlí obsluha minigolfového hřiště.

Doplňující informace k pobočce:
Parkování je možné v přilehlých ulicích: Souhrady, Švermova, ulice Kosmonautů (vždy cca 2 min chůze od hřiště).

OMEZENÍ
 • Vhodné pro děti od 10 let
 • Mladší děti pouze v doprovodu osoby starší 15 let
 • Lze bezplatně stornovat do 2 hodin před uskutečněním
ZAHRNUJE
 • vybavení - hůl a 4 míče
 • 90 min hry

Provozní řád


Každý návštěvník Minigolfového hřiště Brno-Bohunice je povinen seznámit se s provozním řádem a dodržovat jej.


I. PROVOZNÍ DOBA

1. Podle ročního období a délky dne je provozovatel oprávněn provozní dobu upravit.

2. Při nepříznivém počasí (déšť, chladné počasí apod.) je hřiště uzavřeno.

3. Jednu hodinu před zavírací dobou je možno zahájit hru pouze po dohodě s obsluhou hřiště.


II. VSTUPNÉ A ÚČAST NA HŘE

1. Miniaturgolf mohou hrát dospělí a děti od 10-ti let. Mladší děti se mohou zúčastnit hry pouze v doprovodu osoby starší 15-ti let. Rodiče a případný doprovod plně odpovídají za své děti a škody, které děti případně způsobí.

2. Zájemce o hru je oprávněn pronajmout si hráčskou výbavu a užívat toto vybavení v prostoru minigolfového hřiště po zaplacení vstupného dle platného ceníku.

3. Zaplacené vstupné opravňuje hráče k 1,5 hodině hry na 18-ti drahách - viz. pravidla hry.


III. PRÁVA A POVINNOSTI HRÁČŮ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Každá osoba (hrající i nehrající) musí dodržovat základní předpisy pro hru a pohyb v areálu minigolfového hřiště Brno Bohunice.

2. Při hře minigolfu je každý návštěvník areálu povinen dodržovat bezpečnou vzdálenost min. 2 metry od hrajícího hráče a sledovat pohyb holí.

3. Každý hráč je povinen dbát zvýšené opatrnosti tak, aby svojí hrou neohrozil ostatní hráče.

4. Každý hráč je povinen používat pronajatou hráčskou výbavu pouze k určenému účelu, tj. ke hře minigolfu. Vstup na hřiště s výbavou, oblečením nebo věcmi ohrožujícími hráče, návštěvníky nebo hrací plochy je zakázán.

5. Hra minigolfu je na vlastní nebezpečí, případný úraz musí být neprodleně nahlášen správci (obsluze) hřiště.

6. Vstup do areálu minigolfového hřiště je zakázán osobám v podnapilém stavu. Do areálu hřiště je vstup se psy možný pouze se souhlasem správce hřiště.

7. Každý hráč je povinen si počínat tak, aby na pronajatých věcech nevznikla škoda.

8. Přísně zakázán je vstup na hrací dráhy s ohledem na možnost zničení. V případě zničení dráhy je účtován poplatek 5.000 Kč.

9. Vzniklé poškození, ztrátu nebo zničení pronajatých věcí je hráč povinen ohlásit provozovateli (obsluze) bez zbytečného odkladu.

10. Na minigolfovém hřišti platí přísný zákaz poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení.

11. Má-li pronajatá věc vady, pro které ji nelze řádně užívat, má hráč právo, aby mu byla poskytnuta věc jiná, sloužící témuž účelu nebo vrácení vstupného.

12. Po ukončení hry je každý povinen vrátit pronajaté věci na místo, kde mu byly předány ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, popř. nahradit vzniklou škodu dle platného ceníku.

13. Při porušení provozního řádu minigolfového hřiště Brno Bohunice, má provozovatel právo ukončit hru předčasně a vykázat hráče z areálu minigolfového hřiště, bez nároku na vrácení vstupného.

Potřebujete s něčím pomoci? Jsme tady pro Vás.
+420 606 078 241
každý den 8:00 - 20:00
Sledujte, co se kde děje
Budeme Vás informovat nejen o nových aktivitách, ale také o akčních nabídkách v okolí.
Odesláním vyjadřujete souhlas se zasíláním novinek.