od 50
KOUPIT

Přírodní koupaliště Osek

ZPĚT NA VÝPIS NABÍDEK
4 FOTKY

Přijďte se osvěžit v horkých letních dnech na naše koupaliště. Přírodní koupaliště své brány otevřelo prvně v roce 2018. Nachází se v bezprostřední blízkosti 3D bludiště a minigolfového hřiště, takže si během dne stráveného na "koupáku" můžete odskočit zařádit na 3D bludiště nebo si užít zábavu s rodinou či přáteli na minigolf. Těšíme se na Vás

od 50
KOUPIT
ČASOVÁ NÁROČNOST
3 hodiny - 11 hodin
VHODNÉ PRO
děti
jednotlivec
páry
rodina
skupina
TYP AKTIVITY
sport
wellness
LZE PROVOZOVAT ZA POČASÍ
Rezervovat aktivitu
(Aktivitu lze zakoupit pouze na 30 dní dopředu)
NEJBLIŽŠÍ DOSTUPNÉ TERMÍNY 24.6.2021
DOPOLEDNE
ODPOLEDNE
Zrušení zdarma

Tuto aktivitu můžete bezplatně stornovat či prerezervovat do 2 hodiny před začátkem. V případě zrušení v této lhůtě Vám bude vrácena uhrazená částka v plné výši.

Popis aktivity
Provozní podmínky

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ OSEK


Provozovatel přírodního koupaliště (dále jen koupaliště)
FrýTajm Osek, příspěvková organizace, IČO 07135033, Zahradní 246, 417 05 Osek

Provozní doba:
Bližší informace o provozní době a ceníku naleznete na pokladně koupaliště.

Provozovatel si vyhrazuje právo změny otevírací doby v závislosti na počasí. Při špatném počasí nebo
snížené viditelnosti má provozovatel areálu právo koupaliště uzavřít.

Důležité pokyny
Vstup do areálu je možný výhradně jen s vědomím obsluhy a s platnou vstupenkou.
Zakoupením vstupenky na koupaliště nebo vstupem do areálu koupaliště se každý návštěvník
dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu a pokynům odpovědných pracovníků.
Každý návštěvník je po celou dobu využívání koupaliště povinen mít u sebe doklad o zaplacení
vstupného (vstupenka). V opačném případě je obsluha oprávněna požadovat zaplacení vstupného
v plné výši.
Využívání koupaliště a vstup do areálu je výhradně na vlastní nebezpečí.
Dětem do 10-ti let je povolen vstup pouze za doprovodu osoby starší 18-ti let. Doprovod je po celou
dobu pobytu za dítě odpovědný.
Do areálu není dovolen přístup osobám postiženým nakažlivými chorobami, kožními parazity a
nakažlivými vyrážkami.
Svévolné poškození majetku a vybavení areálu hradí návštěvník, a to v plné výši.
Za osobní věci či majetek odložený v areálu koupaliště si odpovídá každý návštěvník sám.
Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu
sobě, provozovateli či třetím osobám, a nese plnou odpovědnost za úraz či škody způsobené svou
činností.
Případný úraz je třeba neprodleně hlásit obsluze, která dle potřeby přivolá zdravotnickou pomoc a o
úrazu učiní záznam do své evidence.
Pro návštěvníky koupaliště platí zákaz vstupu do areálu Autocampu Osek (výjimkou je prostor s
občerstvením).

V areálu koupaliště je zakázáno:
• Vjezd a jízda motorových i jiných vozidel včetně jízdních kol (výjimku tvoří vozidla určená
k úklidu, údržbě nebo k zásobování).
• Vstupovat se psy či jinými zvířaty.
• Vstup do vody v jiném než koupacím úboru.
• Jakékoliv mytí či praní ve vodě.
• Rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm.
• Svévolně přemisťovat a poškozovat zařízení areálu (lavičky, lehátka, odpadkové koše apod.).
• Stanovat a nocovat.
• Vylévat, vnášet nebo vysypávat do vody jakékoliv tekutiny či nepořádek.
• Užívat jakékoliv omamné látky.

Osoba, která poruší ustanovení provozního řádu a bezpečnostních pokynů obsluhy, může být z areálu
koupaliště vykázána bez náhrady vstupného.

ZOBRAZIT CELÝ POPIS
Důležité informace
  • Otevřeno jen za teplého slunečného počasí
  • Lze bezplatně stornovat do 2 hodin před uskutečněním
ZAHRNUJE
  • Dítě do 6 let zdarma
  • ZTP/P + doprovod po předložení průkazu zdarma
Objednávka
MĚLI BYSTE VĚDĚT
- Otevřeno jen za teplého slunečného počasí
- Lze bezplatně stornovat do 2 hodin před uskutečněním
Celkem k úhradě: 0 Kč
OBJEDNAT
Potřebujete s něčím pomoci? Jsme tady pro Vás.
+420 606 078 241
každý den 8:00 - 20:00
Sledujte, co se kde děje
Budeme Vás informovat nejen o nových aktivitách, ale také o akčních nabídkách v okolí.
Odesláním vyjadřujete souhlas se zasíláním novinek.