0
ZPĚT NA VÝPIS NABÍDEK

GASK - Galerie Středočeského kraje Kutná Hora - poznejte umění

GASK - Galerie Středočeského kraje Kutná Hora - poznejte umění

Druhá největší galerie v České republice sídlí v prostorách rozsáhlé citlivě zrekonstruované barokní budovy bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Galerie GASK se zaměřuje především na výtvarné umění 20. a 21. století.

Informace k GASK - Galerie Středočeského kraje Kutná Hora - poznejte umění

Galerie Středočeského kraje – zvaná zkráceně GASK – několikrát změnila od data svého vzniku název i místo působení. Vznikla v roce 1963 jako regionální galerie Středočeského kraje a stala se součástí velkoryse koncipované sítě státních galerií v České republice. Oficiálně však byla ustavena pod názvem Středočeská galerie o rok později, kdy se vyčlenila z Krajského střediska památkové péče.

Svou činnost zahájila řadou monografických výstav významných osobností českého moderního umění v různých centrech Středočeského kraje. Patřila k nim například výstava kreseb Otto Gutfreunda v Mladé Boleslavi roku 1963, výstava Roberta Piesena na zámku v Nelahozevsi roku 1964 a výstava Obrazů k Dantově Božské komedii Jaroslava Vožniaka v tomtéž roce v Roztokách u Prahy. K nejvýznamnějším počinům se řadila výstava surrealistického malíře Františka Janouška, která se uskutečnila v roce 1965 na zámku v Nelahozevsi. Středočeská galerie těmito výstavami demonstrovala programové rozpětí, v němž se odehrávala její další výstavní i sběratelská činnost, která se orientovala na moderní umění první poloviny 20. století a umění současné. Výstavu ze svých fondů poprvé představila na zámku v Nelahozevsi již roku 1963. V roce 1965 zde otevřela stálou expozici, prezentující výsledky akviziční práce, kterou postupně obměňovala.

K mnohostranné činnosti galerie patřilo mimo jiné vybudování pamětní expozice Jiřího Karse ve Velvarech v roce 1963 a péče o fondy darů uměleckých děl Lidicím od jejich první výstavy v roce 1967. Po celou dobu své existence spolupracovala instituce s mnoha kulturními zařízeními v důležitých centrech Středočeského kraje. Působila například v Mladé Boleslavi, Čáslavi, Berouně, Rakovníku, Kolíně, Benešově, ve Slaném, v Lidicích, Poděbradech, v Kladně, Mělníce, Jemništi, Kutné Hoře, Průhonicích a Příbrami.

V letech 1969 až 1971 byly rekonstruovány tři historické domy v Husově ulici na Starém Městě pražském, kde bylo vytvořeno sídlo galerie a prostory pro proměnné výstavy. V roce 1971 zanikla s nástupem normalizace stálá expozice českého moderního umění na zámku v Nelahozevsi a místo ní tu byla v roce 1977 vybudována expozice starého evropského, zejména španělského umění z roudnicko-lobkovické sbírky. Tato sbírka byla spolu se zámkem navrácena původním majitelům v rámci restitucí v roce 1993. Téhož roku získala galerie nový statut a s ním i nový název České muzeum výtvarných umění v Praze, kterým tak demonstrovala i ve formální rovině odlišnost své orientace od směřování galerie v období normalizace. Od počátku devadesátých let usilovalo nové vedení muzea o získání prostor pro vybudování stálé expozice českého umění 20. století v některém mimopražském kulturním centru i dalších výstavních prostor v Praze. V letech 1991 až 1995 využívalo díky dohodě s Karlovou univerzitou pro své výstavy současného umění prostory Křížové chodby Karolina.

V říjnu 1994 muzeum otevřelo nově rekonstruovaný dům U Černé Matky boží v Celetné ulici. Jedinečné kubistické památce, postavené architektem Josefem Gočárem v letech 1911 až 1912, se tak po dlouhých letech dostalo plné rehabilitace. Budova umístěná v historickém centru Prahy se sama stala hlavním exponátem originálně koncipované stálé expozice, která souzněla s aktuálními trendy evropského muzejnictví, směřujícími k vytváření celistvého obrazu uměleckých epoch. V roce 2002 zde muzeum ukončilo svou činnost.

Úsilí o získání důstojných prostor pro trvalé umístění galerijní sbírky bylo završeno v roce 1998, kdy vláda České republiky rozhodla o přidělení bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře Českému muzeu výtvarných umění v Praze, které zde plánovalo otevřít velkoryse koncipované, polyfunkční kulturní zařízení – Centrum umění Kutná Hora. V roce 2009 přesunula galerie své těžiště do zrekonstruovaných prostor jezuitské koleje, kde začala nově působit pod nynějším názvem Galerie Středočeského kraje (GASK), příspěvková organizace Středočeského kraje.

V květnu roku 2010 byla otevřena expozice sbírek a zahájen výstavní provoz. V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce poslední části jezuitské koleje – severního křídla – a následně i okolních zahrad. Zprovozněním vizuálních heren, reprezentačních prostor barokní lékárny, konferenčního sálu a dalších výstavních prostor vzniklo jedinečné kulturní prostředí přívětivé pro široké publikum.

V GASK vycházíme z přesvědčení, že umění je zásadním klíčem k tomu, jak člověk rozumí sám sobě. Otevírá svět krásy, tvořivosti, úžasu a tolerance, zároveň je výzvou, abychom uvažovali nově nad sebou i nad světem kolem sebe. Veškerá činnost GASK proto cíleně pěstuje a podporuje otevřený a tázavý vztah k originálním uměleckým dílům a jejich souvislostem s minulostí i současností. Vítáme návštěvníky různého věku a vzdělání, s různými životními zkušenostmi, kulturním zázemím, náboženským vyznáním i zdravotním či sociálním znevýhodněním – každý je pro nás partnerem v živé diskusi, umožňující cenné vhledy do sdílené lidské zkušenosti i společné uvažování o zásadních společenských tématech současného světa.

Galerie Středočeského kraje je svým primárním posláním muzeem umění, což znamená, že spravuje, ochraňuje a strategicky buduje sbírkový fond českého i mezinárodního umění. Sbírky GASK představují navzdory historickým diskontinuitám mimořádně ucelený a kvalitní přehled českého výtvarného umění od konce 19. století až po současnost. Dokládají rovněž skoro šedesátiletou historii naší instituce.

Monumentální vnitřní dispozice jezuitské koleje poskytuje velkorysý prostor pro pestrý a dramaturgicky promyšlený výstavní program GASK. Vedle oceněné stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence a expozice současného sochařství Alej světců nabízí GASK divákům zajímavou řadu paralelně uskutečňovaných programů proměnných výstav. V GALERII IV představujeme klíčové výstavní projekty velkého rozsahu – tematické i monografické. PROJECTROOM a EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR v přízemí poskytují možnost soustavného pohledu do tvorby současných výtvarníků mladší generace. WHITEBOX nabízí výjimečný výstavní prostor věnovaný tvorbě autorů, kteří se pohybují na pomezí designu a volného umění. V BLACKBOXU představujeme grafiku, kresbu a fotografii především ze sbírek GASK. Program PŘESAHY GRAFIKY je zaměřený na živý dialog grafiky s jinými tvůrčími obory (kresba, malba, socha, instalace, fotografie, digitální média). Program GALERIE V vzniká v návaznosti na aktivity galerijní knihovny. Vyčleněný prostor SILVERBOX v prostoru stálé expozice představuje intervence z oblasti videa a instalace a sezónně nabízí setkání s jedinečným dílem středověké knižní malby z našich sbírek – s Kutnohorskou iluminací.

Výstavní cyklus GALERIE VI, který je soustředěn kolem galerijní kavárny a intervencemi vybraných děl vstupuje i do jejího interiéru, vytváří pomyslný most mezi krásným prostředím zahrad a uměleckým bohatstvím ukrytým uvnitř koleje. Od května 2021 představuje projekt GASK pod širým nebem v galerijních zahradách sochy či prostorové instalace umělců zastoupených ve stálých expozicích GASK Stavy mysli / Za obrazem a Alej světců nebo na současných či připravovaných výstavách. Klíčovým momentem projektu je dialog mezi symbolickým sdělením uměleckých děl a malebným panoramatem historického centra a zeleně Kutné Hory.

GASK naplňuje, vedle sbírkové a výstavní činnosti, také dnes již nezastupitelnou roli ve zprostředkování umění. Edukační a interpretační programy doprovázející výstavní dramaturgii GASK jsou nepostradatelnou součástí nabídky, kterou veřejnosti zajišťuje Lektorské centrum GASK. Lektorské centrum GASK si od svého vzniku (2009) klade za cíl vytvářet co nejlepší podmínky pro různé cílové skupiny a pro jejich zážitek, kterým je osobní kontakt s originálním výtvarným artefaktem. V našich programech nacházejí návštěvníci bezpečný prostor k přemýšlení, k formulování svých otázek a k probouzení vlastní kreativity. Umění využíváme jako formu reflexe konkrétní společensko-historické situace.

GASK ve svém jedinečném kutnohorském sídle už není jen galerií, ale multifunkčním centrem, nabízejícím v průběhu celého roku bohatý kulturní i společenský program – koncerty, divadelní vystoupení, promítání filmů klasických i animovaných, odborná sympozia, konference a přednášky. Samozřejmou součástí nabídky služeb pro návštěvníky je možnost nákupu v knihkupectví a designshopu, posezení ve stylové kavárně nebo návštěva dětského koutku a vizuálních heren, určených dětem všech věkových kategorií. V krásných barokních sálech jezuitské koleje se pravidelně konají svatby i další společenské akce, které patří k životu široké veřejnosti.

GASK je institucí, která dodržuje nejvyšší profesionální i etické standardy. Je prostředím bohatým myšlenkově i citově. Je sídlem intelektuálním, kulturním i sociálním, jež pomáhá v širším měřítku k pozitivní transformaci hodnot dnešní společnosti.

VHODNÉ PRO
děti
jednotlivec
páry
rodina
skupina
LZE PROVOZOVAT ZA POČASÍ
TYP AKTIVITY
kultura
vzdělávací
On-line rezervace Tuto aktivitu nelze
zakoupit na SkvěléČesko.cz
GASK - Galerie Středočeského kraje Kutná Hora
Barborská 51
28401 Kutná Hora, Kutná Hora
KONTAKTOVAT POSKYTOVATELE
NAVŠTÍVIT

Další aktivity v okolí

Podívejte se také na aktivity z kategorií

Památky a turistické atrakce v Kutné Hoře Muzea a galerie v Kutné Hoře Galerie v Kutné Hoře

Lidé také hledají

Hrady, zámky a památky v Kutné Hoře Prohlídka jeskyní v Kutné Hoře
Používáme cookies, aby SkvěléČesko.cz bylo skvělé :)

Abychom Vám mohli co nejvíce zpříjemnit cestu k zábavě potřebujeme využít Cookies. Díky nim vám můžeme nabídnout ty nejvhodnější aktivity a také usnadnit cestu k nákupu.

Cookies jsou malé textový soubor, který je po návštěvě webové stránky umístěn ve vašem počítači či telefonu. Díky tomuto vám můžeme zjednodušit práci s webovými stránkami a nabízet vám zážitky podle toho, co opravdu hledáte. Umožnují také přizpůsobit webovou stránku vašim potřebám a dopřát vám komfortní prohlížení.

Cookies neslouží k uchovávání osobních ani citlivých údajů.

Cookies, které používáme:
Přijmout vybrané