0

Jak vyplácíme peníze

Naším zákazníkům umožnujeme rezervace na konkrétní datum a konkrétní čas, což s sebou nese spoustu úkonu, které je potřeba od objednání do samotného čerpání aktivity zabezpečit tak, aby byl zážitek pro všechny zúčastněné pozitivní.

Z pohledu peněz to mimo jiné znamená:

  1. Inkasovat peníze od zákazníka
  2. V případě změny či storna objednávky vyrovnat rozdíly v ceně
  3. U reklamačních řízení ukončených ve prospěch klienta vrátit peníze
  4. Vyplatit peníze poskytovatelům

Nejen tyto, ale spoustu dalších podmínek je nutné z naší strany dodržet, a to nejen s ohledem na Vás, ale i s ohledem na zákazníka a poskytovatele platebních služeb.

Aktivita se uskuteční

Peníze Vám vyplatíme do 8 pracovních dní od uskutečnění aktivity. 8 dní je to proto, že musíme dát zákazníkovi prostor vznést případné podněty k reklamaci a zároveň je potřeba čas na zprocesování platby. Důležité je však to, že peníze vyplácíme každý den.

Změní se rozsah a cena aktivity

Pokud dojde ke změně rozsahu a tím i ceny objednaných služeb, tak Vám je vyplacená částka odpovídající změněné objednávce. O veškeré záležitosti spojené s doúčtováním nedoplatku, nebo vrácením přeplatku se staráme my.

Reklamační řízení

Zákazník má možnost do 5 dní od uskutečnění aktivity vznést požadavek na reklamaci. V tomto případě Vás bude naše oddělení reklamací kontaktovat abychom mohli určit oprávněnost či neoprávněnost reklamace. V případě shledání pochybení je zákazníkovi vracená část nebo celá uhrazená částka. O takové vypořádání plateb se opět staráme my.

Neuskutečnění aktivity pochybením zákazníka

Nedorazí-li zákazník v rezervované datum a čas na místo uskutečnění aktivity a zároveň neprovede změnu termínu či zrušení objednávky dle storno podmínek, je Vám vyplacená částka tak, jako by se aktivita uskutečnila.

Neuskutečnění aktivity pochybením poskytovatele

Pokud nebude aktivita zákazníkovi poskytnutá Vaší chybou, tak jsou zákazníkovi vráceny veškeré uhrazené peníze a Vám je naúčtována provize tak, jako by k aktivitě došlo. Neuplatňujeme zde žádné nestandardní penále, jelikož jsme všichni lidé a pochybit můžeme.

Jak probíhá fakturace?

Systém je plně automatický a veškeré doklady a platby spojené s výše uvedeným probíhají automaticky.

  1. Zákazník objedná aktivitu - systém odesílá zákazníkovi Daňový doklad k přijaté platbě jménem poskytovatele. V případě, že jste plátcem DPH je nutné z této částky DPH odvést.
  2. Zákazník vyčerpá aktivitu – systém odesílá zákazníkovi fakturu na uskutečněnou službu, která je uhrazena příslušným daňovým dokladem k přijaté platbě.
  3. Zákazník změní rozsah služeb – v takovém případě je klientovi odeslán dobropis (v případě nižší částky) nebo daňový doklad k přijaté platbě (v případě vyšší částky)

Veškeré výše uvedené doklady naleznete ve svém administračním účtu v sekci „DOKLADY A FAKTURY“. Tyto stačí pouze stáhnout (buď jednotlivě, nebo hromadně) a předat své účetní.

Používáme cookies, aby SkvěléČesko.cz bylo skvělé :)

Abychom Vám mohli co nejvíce zpříjemnit cestu k zábavě potřebujeme využít Cookies. Díky nim vám můžeme nabídnout ty nejvhodnější aktivity a také usnadnit cestu k nákupu.

Cookies jsou malé textový soubor, který je po návštěvě webové stránky umístěn ve vašem počítači či telefonu. Díky tomuto vám můžeme zjednodušit práci s webovými stránkami a nabízet vám zážitky podle toho, co opravdu hledáte. Umožnují také přizpůsobit webovou stránku vašim potřebám a dopřát vám komfortní prohlížení.

Cookies neslouží k uchovávání osobních ani citlivých údajů.

Cookies, které používáme:
Přijmout vybrané