0
ZPĚT NA VÝPIS NABÍDEK

Zámek Děčín - tyčící perla na hranicí s Německem

Zámek Děčín - tyčící perla na hranicí s Německem

Děčínský zámek leží v samém středu města a je jeho nepřehlédnutelnou dominantou. Prostřednictvím několika okruhů si můžete prohlédnout zámecké interiéry, zavítat do krásné Růžové zahrady a také navštívit únikovou hru. K zámku vás přivede 292 metrů dlouhá přístupová cesta nazvaná Dlouhá jízda.

Informace k Zámek Děčín - tyčící perla na hranicí s Německem

Zámek Děčín ležící na skalním ostrohu nad soutokem Labe a Ploučnice patří mezi nejvýznamnější historické památky severních Čech.
Během staletí sloužil jako opěrný bod českého knížete, vojenská pevnost či sídlo několika významných rodů. Mezi návštěvníky děčínského zámku nalezneme řadu slavných osobností, od evropských panovníků až po umělce. Např. Fryderyk Chopin zde zkomponoval svůj známý valčík As-dur, zvaný Děčínský. Díky rozsáhlé rekonstrukci se dnes zámku navrací jeho bývalá krása. Návštěvníci se mohou projít bývalým apartmá majitele zámku, potěšit se krásným výhledem na město a nechat se okouzlit neopakovatelnou atmosférou Růžové zahrady.

Historie zámku

Zámek Děčín si mnozí ještě z dob socialismu spojují automaticky se sovětskou armádou. Jeho historie je však samozřejmě daleko bohatší a zajímavější...

Počátky v podobě dřevěného hradiště
Česká republika disponuje mnoha památkovými objekty a zámek v Děčíně patří mezi ty vůbec nejstarší. Jeho historie sahá zřejmě až na konec 10. století, kdy se písemné prameny zmiňují o tzv. děčínské provincii, jež měla jako správní centrum dřevěné hradiště vybudované na skalním masivu, tedy na místě současného zámku. Úkolem objektu byla ostraha především labské obchodní cesty, kde se například vybíralo clo z přepravy soli. První písemná zmínka vyloženě o hradišti pochází z roku 1128.

Kamenný hrad za Vartenberků
Ve druhé polovině 13. století, koncem vlády Přemysla Otakara II., bylo dřevěné hradiště nahrazeno kamenným hradem, jenž se dostal do rukou Vartenberků. Jeho přesnou podobu neznáme, víme však, že byl rozdělen na dvě části – horní (zadní) a dolní (přední). Ty fungovaly víceméně samostatně. Roku 1444 byl hrad dobyt a vypálen a navíc kvůli četným pozdějším přestavbám se dochovalo pouze pár drobných fragmentů, které nám nastiňují původní vzhled hradu.

Zámek v rukou rytířů z Bünau
K významnější proměně došlo ve 2. polovině 16. století, kdy bylo sídlo v držení saského rodu rytířů z Bünau. Ti dolní hrad postupně přestavěli na renesanční zámek. Součástí úprav se stala také velkolepá malířská výzdoba slavnostního sálu. Rudolf z Bünau zde nechal v životní velikosti vyobrazit celkem 22 členů své rodiny. Tyto fresky byly bohužel zničeny během stavebních úprav na konci 18. století, naštěstí byly objeveny jejich kopie z roku 1775 ve sbírkách Národního muzea.

Rozkvět díky rodu Thun-Hohenstein
Současná podoba zámku je dílem hraběcího rodu Thun-Hohenstein, který držel děčínské panství v letech 1628–1932. Thunové pocházeli z jižních Tyrol a postupně se vypracovali mezi přední šlechtické rody habsburské monarchie. Příslušníci rodu pravidelně zastávali důležité politické i církevní úřady. Např. Lev Thun působil v 19. století jako ministr kultu a vyučování, jeho synovec Franz Thun zastával hned dvakrát post místodržitele v Čechách a v letech 1898–1899 se stal předsedou rakouské vlády a současně i ministrem vnitra. Za své zásluhy byl roku 1911 povýšen do knížecího stavu, který od té doby dědí prvorozený syn.

Thunové provedli dvě zásadní rekonstrukce zámku. První, vrcholně barokní přestavba, proběhla na konci 17. století na popud Maxmiliána Thuna, císařského vyslance a diplomata. Jeho záměrem bylo především posílit reprezentativní funkci objektu, aby patřičně demonstroval bohatství a vlivné postavení rodu. Hlavní kompoziční osou celého projektu se stala nová přístupová cesta, Dlouhá jízda, která ústila horní branou před kompletně přestavěné vstupní křídlo. Podél ní byl založen kostel Povýšení sv. Kříže, dále pak okrasná zahrada, dnes známá jako Růžová, a z druhé strany areál jízdárny.

Druhá, a také poslední přestavba zámku, proběhla v letech 1786–1803. Jejím provedením byl pověřen děčínský architekt Jan Václav Kosch, který se rozhodl různorodý zámecký komplex sjednotit a dát objektu kompaktní vzhled. Proto nechal strhnout starší paláce, zarovnal všechny budovy do stejné výše a poté je opatřil jednotnou fasádou. Na straně k řece byla jako nová dominanta zámku postavena štíhlá hodinová věž. Zámek tak získal barokně-klasicistní podobu, ve které se zachoval dodnes.

Přestavěný zámek se v průběhu 19. století stal významným střediskem kulturního i politického života. Díky postavení Thunů přivítal zámek celou řadu prominentních hostů. Roku 1854 se zde například konal diplomatický kongres panovníků Rakouska (František Josef I.), Pruska (Bedřich Vilém IV.) a Saska (Bedřich August II.). Častým hostem byl i následník rakousko-uherského trůnu arcivévoda František Ferdinand d’Este, který byl dokonce s děčínskými Thuny spřízněn. Proto byly po sarajevském atentátu jeho osiřelé děti Max, Ernst a Sophie vychovány mimo jiné také na děčínském zámku u své tety Marie Chotkové, provdané Thunové.

Rod Thunů udržoval kontakty také s mnoha předními vědci a umělci, mezi které patřili např. Josef Dobrovský, František Palacký, umělecká rodina Mánesů a další. Zřejmě nejznámějším návštěvníkem zámku byl ovšem hudební skladatel Fryderik Chopin, jenž zde pobýval v září roku 1835. Trvalou vzpomínkou na jeho návštěvu zůstává valčík As-dur, op. 34, č. 1, zvaný Děčínský, který zde Chopin poprvé uvedl a poté věnoval komtese Josefině Thunové. Horší časy pro Thuny přišly v roce 1932, kdy museli z finančních důvodů zámek prodat.

Zámek jako kasárna
Vznik československého státu vyžadoval vybudování armády schopné uhájit jeho další existenci. Hlavně zajištění hranic byla věnována velká pozornost, proto nikoho nepřekvapí bývalá přítomnost armády také v Děčíně. Již od 20. let 20. století se velitelé útvaru snažili soustředit své muže do jedné budovy. To se jim povedlo 1. října 1933, kdy se všechny části praporu sešly v prostorách děčínského zámku, který od Thunů koupil v roce 1932 československý stát. Postupně se zde vystřídala armáda československá, německá, znovu československá a v letech 1968–1991 také sovětská. V roce 1991 získalo zámek do svého majetku město Děčín a začala postupná rekonstrukce zchátralého objektu.

Prohlídky:

Klasické prohlídky
Vydejte se na některý ze základních okruhů a poznejte historii nejvýznamnějšího zámku v regionu. Staňte se svědky formování dějin během osobní přítomnosti císaře Františka Josefa I. na zámku, zakuste něco z génia Fryderyka Chopina nebo odhlate nedoceněný význam císařského politika a místního rodáka knížete Františka Thuna.

Zlatá léta děčínského zámku
Projděte se zámkem v dobách jeho největšího rozkvětu a slávy, stejně jako to před vámi učinili hudební skladatel Fryderyk Chopin, císař František Josef I. a řada dalších slavných osobností. Prohlédnete si pracovnu a ložnici majitele zámku, Zimní jídelnu, dámský a pánský salon, soukromé pokoje dalších členů rodiny, zámeckou obrazárnu nebo kapli sv. Jiří.

Návštěva u knížete Františka Thuna
Navštivte sídlo někdejšího premiéra rakouské vlády a místodržícího Českého království knížete Františka Thuna. Zveme vás do jeho soukromých komnat, dětských pokojů, Rohového sálu, letní jídelny s dochovanou freskovou výmalbou či do Věžového kabinetu, ze kterého se vám otevře úchvatný výhled na město a řeku Labe.

Barokní perly zámku
Poznejte architektonicky nejcennější části zámeckého areálu. Vznikly na náklady jediného stavebníka - hraběte Maxmiliána Thuna. Okruh vede mj. přes monumentální barokní konírnu nebo romantickou Růžovou zahradu, která nabízí sala terrenu a vyhlídkový gloriet. Odtud projdete krytou spojovací chodbou až do bývalého zámeckého kostela Povýšení sv. Kříže skrývajícího celou řadu cenných památek barokního umění.

Pro děti a rodiče
Hry, tajemství a dobrodružství lákaly mladé aristokraty stejně jako vaše děti. Dopřejte jim tyto zážitky v prostředí zámeckých komnat

Za tajemstvím zámeckých dětí - Letní prázdniny - doporučujeme rezervaci nebo objednání. Celou prohlídkou se jako červená nit line pátrání po skrytých indiciích a vzkazech, které po sobě zanechaly zámecké děti. A co dětské objevitele čeká na konci? Odhalení velkého tajemství, o kterém se dozvěděli během prohlídky.

S pastelkami po zámku - Celoročně - v rámci klasických prohlídek. Nenuťte své děti pasivně poslouchat výklad průvodce a zpříjemněte jim čas prohlídky výtvarnou interakcí. Doplňková aktivita pro děti, díky které se nebudou na prohlídce nudit. Na pokladně zámku žádejte publikaci S pastelkami po zámku. Po skončení klasické prohlídky mohou děti doplňovat a zakreslovat nejrůznější informace, které se při návštěvě zámecké expozice dozvědí.

Pro školy
Připravili jsme program, který různé aspekty zámeckého života představuje hravou a srozumitelnou formou. Žáci se přenesou na počátek 19. století a poznají, že život na zámku nejsou jen hezké šaty a bohaté hostiny, ale také spousta povinností, pravidel a učení. Děti nejsou jen pasivními posluchači, samy se zapojují a plní nejrůznější úkoly.

Haptické prohlídky
Komentovaná prohlídka je určena pro nevidomé a zrakově postižené a je uzpůsobena hmatovému, sluchovému a dokonce i čichovému vnímání. Poznejte vnitřní zámecké prostory na vlastní kůži, a to doslova - dotýkejte se nábytku, kachlových kamen, dveřních zárubní, závěsů, kříšťálových lustrů a mnohého dalšího vybavení. Zakuste ducha doby i v těch nejmenších detailech, jakými jsou zlacené lemy, krajka, knoflíčky či obdoba brokátu na barokních kostýmech našich figurín. Vyzkoušejte dobové psací náčiní - husí brk nebo inkoustové pero s kalamářem. Zapojte svou fantazii při zkoumání nočního stolku v ložnici, kde můžete nahmatat ukryté šperky. Zapojte i svůj sluch a ponořte se do doby, kdy na zámku zněl Děčínský valčík od Fryderyka Chopina osobně. Stranou úplného prožitku nemůže zůstat ani váš čich, a proto vás pozveme do historické knihovny s charakteristickou vůní starých knih.

Prohlídka parkánu a sklepení
Prohlídky podzemí jsou mezi vámi velice oblíbené. Jak by také ne, když při nich můžete projít jindy zcela nepřístupná sklepení samotného zámku. Několikrát ročně proto tuto prohlídkovou trasu otevíráme a zveme vás na průzkum běžně uzavřených míst, kde hřejivou atmosféru zámeckých komnat nahrazuje lezavý chlad a temnota tajuplných zákoutí. Zažijte něco méně obvyklého - při vystoupání na zámecký parkán se před vámi otevře ojedinělý výhled na Děčín, který je neznámý i většině místních obyvatel. S tím je spojen i výklad o nejranější historii místa, na němž stával hrad rodu Vartenberků, seznámíte se i s osídlením a rozvojem města. Navštívíte bývalé vinné sklepy, původní lazaret nebo místa využívaná sovětskou armádou. Trasa je zakončena v barokní konírně s prohlídkou historických kočárů.

VHODNÉ PRO
děti
jednotlivec
páry
rodina
skupina
LZE PROVOZOVAT ZA POČASÍ
TYP AKTIVITY
kultura
vzdělávací
On-line rezervace Tuto aktivitu nelze
zakoupit na SkvěléČesko.cz
Zámek Děčín
Dlouhá Jízda 1254/11
40502 Děčín, Děčín
KONTAKTOVAT POSKYTOVATELE
NAVŠTÍVIT

Další aktivity v okolí

Podívejte se také na aktivity z kategorií

Památky a turistické atrakce v Děčíně Hrady, zámky a památky v Děčíně Zámky v Děčíně

Lidé také hledají

Muzea a galerie v Děčíně Prohlídka jeskyní v Děčíně
Používáme cookies, aby SkvěléČesko.cz bylo skvělé :)

Abychom Vám mohli co nejvíce zpříjemnit cestu k zábavě potřebujeme využít Cookies. Díky nim vám můžeme nabídnout ty nejvhodnější aktivity a také usnadnit cestu k nákupu.

Cookies jsou malé textový soubor, který je po návštěvě webové stránky umístěn ve vašem počítači či telefonu. Díky tomuto vám můžeme zjednodušit práci s webovými stránkami a nabízet vám zážitky podle toho, co opravdu hledáte. Umožnují také přizpůsobit webovou stránku vašim potřebám a dopřát vám komfortní prohlížení.

Cookies neslouží k uchovávání osobních ani citlivých údajů.

Cookies, které používáme:
Přijmout vybrané