0
ZPĚT NA VÝPIS NABÍDEK

Zámek Kačina Svatý Mikuláš - ukázka čistého empírového slohu

Zámek Kačina Svatý Mikuláš - ukázka čistého empírového slohu

Na zámku Kačina u Kutné Hory sídlí Muzeum českého venkova, odborný úsek NZM, zaměřený na studium a prezentaci historie i současnosti českého venkova, zemědělství a potravinářství. Zámek Kačina patří k nejvýznamnějším empírovým stavbám ČR.

Informace k Zámek Kačina Svatý Mikuláš - ukázka čistého empírového slohu

Zámecké prohlídky a expozice
Život pod schody – zázemí služebnictva – V hospodářském zázemí zámku vás čeká ukázka života služebnictva a prohlídka prostorů, odkud se zajišťoval chod celého zámku. Nahlédnete do zámecké truhlárny, zámecké lednice, zjistíte, jak se na Kačině skladovalo dříví a jak se zámek vytápěl, kudy se sem přiváděla voda, jak se na zámku pralo a žehlilo, kde se připravovaly pokrmy nebo skladovaly potraviny. Za pozornost jistě stojí i zámecká konírna, netradičně umístěná ve sklepení zámku, či expozice Mlýny na Novodvorském panství a kupecký krámek. Časy prohlídek: od 9 do 16 hodin kdykoli (prohlídky jsou bez průvodce, na objednání s průvodcem).

13 Chotkovských komnat – prohlídka s průvodcem vás zavede do třinácti empírových komnat, v nichž se seznámíte s dějinami rodu Chotků a jejich panství Nové Dvory. Dozvíte se zajímavosti o staviteli zámku Janu Rudolfu Chotkovi, jeho rodině a majitelích zámku, o jejich životě a zvycích. Časy prohlídek: v každou celou hodinu od 9.00 do 16.00 hod.

Chotkovská knihovna, zámecké divadlo a kaple – tato prohlídka sleduje odkaz Jana Rudolfa Chotka a jeho potomků, kteří po sobě zanechali výjimečnou knihovnu, nádherné zámecké divadlo či nedostavěnou kapli. Chotkové milovali divadlo a další kulturní život na Kačině. Součástí okruhu je také prohlídka vystavených obrazů z tzv. Šrobárovy sbírky. Časy prohlídek: v sudé hodiny – v 10, 12, 14, 16 hodin.

Zámecký skleník, bylinková zahrada a konírna – při prohlídce navštívíte zámeckou oranžerii, nahlédnete do bylinkové a zeleninové zahrady, která sloužila pro zásobování celého zámku. Cestou k zámecké konírně se dozvíte vše o vzniku a vytváření rozsáhlého přírodně krajinářského parku na Kačině i jak byla využívána
okrasná a užitková část parku. Dozvíte se zajímavosti o arboretu, o vysazování cizokrajných dřevin na Kačině i o využití vodních ploch, které byly součástí zámeckého parku. Časy prohlídek: v liché hodiny – 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 hod.

Expozice a stálé výstavy na Kačině
Expozice zámecké konírny – při vstupu do konírny se rázem ocitnete ve zcela jiném světě: nová expozice je totiž doplněna animací a autentickými zvuky, takže se můžete kochat pohledem na koně a poslouchat při tom ržání, dusot kopyt, řehtání, cvrlikání ptáků kolem...
O lnu, vlně, konopí, ... – stálá expozice se zabývá zpracováním kůže a vláken jak rostlinného, tak i živočišného původu. Prostřednictvím sbírkových předmětů a modelů jsou ukázány jednotlivé výrobní postupy používané při zpracování lnu, vlny, hedvábí a kůže. Součástí expozice je i prostor pro relaxaci a pro děti je připravena liščí nora. Příležitostnou součástí expozice bude i předvádění předení a tkaní. Expozice se zabývá nejenom lnářstvím, jak to bývá v muzeích zvykem, ale i výrobou sukna. K vidění je zde i model sloupové valchy v měřítku 1:2. Stranou pozornosti nezůstalo ani koželužství a kožešnictví. K prohlédnutí je také zařízení na výrobu modrotisku včetně řady historických modrotiskových raznic. Unikátní je rovněž kopie kolovratu na výrobu hedvábné příze. Expozice se nachází v suterénu zámku.

Příběh dřeva – nově vznikající expozice „Příběh dřeva“ je k vidění v 1. patře zámku Kačina od října 2020. Expozice tematicky navazuje na zámecký park a arboretum, které vznikalo od 2. poloviny 18. století. Základní myšlenkou expozice je pohled na dřevo z jiných úhlů, tzn. že představí „těla“ stromů, které najdeme v zámeckém parku a „těla“ dřevin, ze kterých vznikal zámecký fundus.

Spagyrie, rostlinná alchymie – výstava v zámecké kapli seznamuje s jedním z historických zdrojů současné farmacie. Ukazuje však současně spagyrii jako filosofický směr a druh ezoterismu. Spagirie není pouhou historií, dodnes se některá léčiva připravují pro spagirii typickými postupy. Výstava je instalována do dvou prostor, kde jedna tvoří oratoř, v níž se spagyrik duševně připravoval na práci a modlil se za zdar díla a druhou laboratoř, v níž vyráběl léčiva.

Království včel – expozice Království včel na zámku Kačina představuje jednotlivé varianty obydlí tohoto pracovitého hmyzu. Návštěvníci mají možnost odhalit rozmanitost a tajemství včelích úlů a zjistit, jak se včelám bydlí na zámku. Některé roje obývají krásně vyřezávané a zdobené historické včelí úly zvané kláty, jiné bydlí spíš v šedivých panelácích. Stejně jako ve světě lidí, najdeme i mezi včelími úly malé popelky připomínající prosté chaloupky. V proskleném funkčním úlu mohou návštěvníci nahlédnout včelám téměř „do kuchyně“. Nejcennějším exponátem expozice je úl zdobený reliéfem Narození Páně, který byl pravděpodobně určen pro dvě včelstva. V expozici jsou k vidění i pomůcky včelařů, raritou je demonstrační pomůcka Františka Hrušky, na níž v roce 1865 předvedl princip svého vynálezu – medometu – na mezinárodním sjezdu včelařů v Brně. Součástí expozice je i venkovní instalace čmelína, kde můžete nahlédnout pod pokličku života příbuzných včel – čmeláků.

Mlýny na Novodvorském panství – mově připravená mlynářská expozice seznamuje s historií a vývojem mlýnů v Čechách. Najdete zde modely mlýnů, mlýnských strojů a nářadí. Pro Chotky byly mlýny především zdrojem poddanských dávek a peněz z pronájmu.

Zámecká truhlárna – v prostorách tzv. staré truhlárny v suterénu zámku Kačina najdete nyní novou expozici nazvanou Zámecká truhlárna. Můžete si zde prohlédnout, jak byly vybaveny truhlárny, resp. údržbářské dílny ve druhé polovině 19. století, kdy se pracovalo pouze s ručními nástroji.

Jak se stavěl zámek - muzejní expozice „Jak se stavěl zámek Kačina“ seznamuje návštěvníky, na základě archivním studiem získaných informací, s průběhem stavby zámku Kačina v letech 1806–1823.

Kačina na dotek – interaktivní expozice o zámku Kačina pro děti i dospělé. Expozice vypráví o historii zámku a zámeckého parku. Odhaluje jeho myšlenkový koncept i naplnění. Hravou formou vás seznámí s architekturou stavby i detaily, které utváří a podtrhují výjimečnost stavby. Pojďte s námi tvořit, hrát si a poznávat krásu klasicistního zámku Kačina ijinými smysly než jen očima.

Modely lidových staveb – jedinečná kolekce vybraných modelů lidových staveb z celého meziválečného Československa, tj. včetně Slovenska a Podkarpatské Rusi, je od 1. 4. 2017 přístupná na zámku Kačina, průběžně se rozšiřuje o další vystavené modely. Základ kolekce vystavených modelů pochází z Národopisné výstavy českoslovanské z roku 1895. Z tohoto období pocházejí i slovenské modely.

Venkovní expozice Ze života hmyzu – hravou formou přibližuje malým i dospělým návštěvníkům ohrožené druhy hmyzu, které v našem parku naleznete. Kačinský park je vyhlášen jako přírodní památka a je součástí Natury 2000, soustavy chráněných území evropského významu. Projekt je podporovaný grantem z programu TPCA – Pro zelené Kolínsko. Naleznete ji kousek od zámecké oranžerie.

VHODNÉ PRO
děti
jednotlivec
páry
rodina
skupina
LZE PROVOZOVAT ZA POČASÍ
TYP AKTIVITY
kultura
On-line rezervace Tuto aktivitu nelze
zakoupit na SkvěléČesko.cz
Zámek Kačina
Svatý Mikuláš, 49.981686, 15.346025
KONTAKTOVAT POSKYTOVATELE
NAVŠTÍVIT

Další aktivity v okolí

Podívejte se také na aktivity z kategorií

Památky a turistické atrakce v Svatém Mikuláši Hrady, zámky a památky v Svatém Mikuláši Zámky v Svatém Mikuláši

Lidé také hledají

Muzea a galerie v Svatém Mikuláši Prohlídka jeskyní v Svatém Mikuláši
Používáme cookies, aby SkvěléČesko.cz bylo skvělé :)

Abychom Vám mohli co nejvíce zpříjemnit cestu k zábavě potřebujeme využít Cookies. Díky nim vám můžeme nabídnout ty nejvhodnější aktivity a také usnadnit cestu k nákupu.

Cookies jsou malé textový soubor, který je po návštěvě webové stránky umístěn ve vašem počítači či telefonu. Díky tomuto vám můžeme zjednodušit práci s webovými stránkami a nabízet vám zážitky podle toho, co opravdu hledáte. Umožnují také přizpůsobit webovou stránku vašim potřebám a dopřát vám komfortní prohlížení.

Cookies neslouží k uchovávání osobních ani citlivých údajů.

Cookies, které používáme:
Přijmout vybrané