0
ZPĚT NA VÝPIS NABÍDEK

Zámek Vimperk - zámek, který se probouzí

Zámek Vimperk - zámek, který se probouzí

Podobně jako se příroda na Šumavě probouzí z dlouhých zim, i vimperský zámek se nyní probouzí. Nikoliv ze zimy, ale z dlouhého období zanedbání a chátrání. V roce 2015 jej převzal do správy Národní památkový ústav a od té doby probíhá jeho postupná obnova. V roce 2021 skončila její první etapa, nyní probíhá druhá. Zámek tak má co nabídnou návštěvníkům, kteří preferují opravené prostory s vybavením, ale i těm, které baví zkoumat historii zámku v syrových, neopravených místnostech. Pokračující obnova je pak krásným důvodem k opakovaným návštěvám, neboť je možné na vlastní oči sledovat její pokrok. Tu se po roce objeví opravená střecha, tu kousek obnovené fasády… až do doby, než se jednoho jara probudí celý, včetně rozkvetlých zahrad.

Informace k Zámek Vimperk - zámek, který se probouzí

Stručná historie zámku
Vimperský hrad byl založen kolem poloviny 13. století nejspíše králem Přemyslem Otakarem II. jako strážní pevnost nad prastarou stezkou vedoucí z Bavorska do Čech. Počátkem 60. let 13. století jej král železný a zlatý propůjčuje v léno rodu Janoviců. V této době je hrad pevností s obytnou věží, palácem a obvodovou hradbou.

Janovicové spravují panství nejpozději do roku 1370, kdy z neznámých důvodů propadá jejich majetek královské koruně. Po několika letech, kdy je hrad zástavním majetkem jednoho z pražských měšťanů, se na delší dobu ocitá v rukou Kaplířů ze Sulevic. Do 15. století pak vstupuje jako rozsáhlý hrad s dvojicí vysokých věží, rozvinutým opevněním a několika paláci.

Vznik Haselburgu
V neklidném 15. století Kaplíři ze Sulevic reagují na rozvoj dělostřelby dalšími opevňovacími pracemi – vzniká předsunuté opevnění Haselburg a hrad je spojen s nově opevněným městem v jeden dobře hájitelný celek.

Renesanční přestavby
Přes Malovce z Chýnova se v 16. století dostává do rukou mocných Rožmberků. Snad již v průběhu tohoto století začíná postupná přestavba hradu v pohodlný zámek.

S jistotou víme, že na počátku 17. století kupují panství Novohradští z Kolovrat a proměňují zámek ve své rodové sídlo. Volf Novohradský z Kolovrat s manželkou Juditou, rozenou ze Šternberka, a jejich syn Jáchym stojí jako stavebníci za rozsáhlými renesančními úpravami Horního zámku a vybudováním renesančního Dolního zámku ve tvaru písmenu „U“. V jejich rukou se zámek proměňuje v reprezentativní sídlo s výjimečnou uměleckou výzdobou. Rozsáhlá stavební činnost Novohradských z Kolovrat však vede k zadlužení a nakonec i ke ztrátě majetku.

Dvě století se Schwarzenbergy
Přes rod Eggenbergů se od roku 1719 zámek ocitá mezi majetky Schwarzenbergů. Ti během 18. století přestavují nejednu zámeckou budovu do barokní podoby. Poslední rozsáhlá rekonstrukce je vynucena požárem způsobeným úderem blesku 20. července 1857, kdy vyhoří drtivá většina Horního zámku. V té době však již zámek není užíván jako reprezentativní šlechtické sídlo, ale v prvé řadě jako centrum správy rozsáhlého panství a schwarzenberského hospodaření v šumavských lesích. Během období první republiky zámek šlechtický rod Schwarzenbergů pronajímá Československé armádě a po válce v důsledku „lex Schwarzenberg“ rodina o zámek přichází.

Po roce 1947...
Kanceláře správy velkostatku se stávají kancelářemi Jihočeských státních lesů a od roku 1961 část zámku využívá ještě městské muzeum. Režim před rokem 1989 zámku příliš neškodí, ale i tak započne dlouhotrvající období nedostatečné údržby objektu a posun v jeho vnímání od památky k utilitární stavbě a pouhé městské kulise. Toto období paradoxně vrcholí až po revoluci, kdy se zámku město Vimperk zbavuje, odtrhává z majetkového celku předsunuté opevnění Haselburg a zámek s muzeem se převodem ocitá ve správě NP a CHKO Šumava. Tato instituce sice plánuje několik rozsáhlých a necitlivých úprav, ze všech však nakonec sejde a objekt nadále chátrá.

V roce 2010 je zámek prohlášen národní kulturní památkou a na pokraji havarijního stavu jej v roce 2015 přebírá Národní památkový ústav. Ten rozšiřuje zpřístupnění zámku, navazuje na tradici muzea, nyní pod názvem Muzeum Vimperska, a započíná s postupnou památkovou obnovou areálu.

Prohlídkové okruhy:

Horní zámek
Renesance na Šumavě
Příběh Novohradských z Kolovrat na pozadí třicetileté války a vznik renesančního zámku na chladné Šumavě. Vydejte se historií zámku ze 17. až do 20. století. Dozvíte se mimo jiné, jak se stalo, že v průběhu třicetileté války vznikl na Šumavě renesanční zámek a jak byl tento zámek jen několik let po svém vzniku dobýván. Pozoruhodnou historii zámku pak budete sledovat až do současnosti. Prohlídka prochází prostory Horního zámku, obnovenými v letech 2019–2021. Vidět tak můžete například restaurovaný záklopový strop z 1. poloviny 17. století, restaurované renesanční výmalby nebo dvě obnovené zámecké kaple.

Dolní zámek
Číst v zámku jako v otevřené knize
Jedinečná příležitost prozkoumat v neobnovených prostorách to, co jinde zůstává skryté. Co vše ukrývají Dolní zámek a zahrady? Prohlídka se zaměřuje na proměny Dolního zámku a přilehlých zahrad. Na základě výsledků archeologických, restaurátorských a archivních průzkumů Vám průvodce představí, co vše je možné vyčíst z výmaleb na stěnách či z pozůstatků zahradních úprav. Zámecké prostory jsou prezentovány před restaurováním a opravami, zdevastované nedostatkem údržby a nevhodnými zásahy ve 20. století. Prohlídka je provizorní, v současné době se na trase nenachází žádný mobiliář.

Muzeum Vimperska
Vimpersko osmnáctkrát jinak
Muzeum jako velký rozcestník, který nabízí osmnáct směrů, jakými se vydat v poznávání Vimperka a jeho okolí. Vydejte se po Zlaté stezce, objevte sklárny nebo místa, která ve 20. století z mapy zmizela. Poznejte Vimpersko jako centrum knihtisku, oblíbenou lokalitu pro šlechtické lovecké zábavy či místo pro turistiku a sport. Prohlédněte si Vimperk a Šumavu z pohledu umělců. V muzeu jsou také prostory pro dočasné expozice a galerie zaměřená na výtvarné výstavy.

Středověk
Pro opravdové milovníky historie je připraven okruh věnovaný období, kdy byl Vimperk hradem střežícím Zlatou stezku.
Pojďte s námi pátrat po středověké podobě vimperského hradu! Společně se zaměříme především na archeologické průzkumy a stavební historii, pomocí nichž si vysvětlíme, jak hrad ve středověku vypadal. S průvodcem navštívíte nejstarší dochovanou budovu – Vlčkovu věž, zastavíte se nad archeologickými výkopy, prohlédnete si jednu z černých kuchyní a nahlédnete i do sklepů pod jižním křídlem Horního zámku.

Zimní zámek
V době, kdy obvykle zámky spí, jsou k navštívení připravena nejzajímavější místa letních okruhů Horní zámek a Středověk.
Je Vimperk hrad nebo zámek? Jak se dostala renesance do podhorského města na Šumavě? Vydejte se s průvodcem do nejstarší dochované části – Vlčkovy věže, dozvědět se, jak vznikl hrad ve Vimperku. Objevte společně, jak v dramatickém období třicetileté války na Šumavě došlo k proměně na renesanční zámek. Obdivujte krásný malovaný záklopový strop, pod nímž prchali obránci zámku při dobývání roku 1619, a poslechněte si příběh Novohradských z Kolovrat.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

VHODNÉ PRO
děti
jednotlivec
páry
rodina
skupina
LZE PROVOZOVAT ZA POČASÍ
TYP AKTIVITY
kultura
vzdělávací
On-line rezervace Tuto aktivitu nelze
zakoupit na SkvěléČesko.cz
Zámek Vimperk
Zámek 20
38501 Vimperk, Prachatice
KONTAKTOVAT POSKYTOVATELE
NAVŠTÍVIT

Další aktivity v okolí

Podívejte se také na aktivity z kategorií

Památky a turistické atrakce v Vimperku Hrady, zámky a památky v Vimperku Zámky v Vimperku

Lidé také hledají

Muzea a galerie v Vimperku Prohlídka jeskyní v Vimperku
Používáme cookies, aby SkvěléČesko.cz bylo skvělé :)

Abychom Vám mohli co nejvíce zpříjemnit cestu k zábavě potřebujeme využít Cookies. Díky nim vám můžeme nabídnout ty nejvhodnější aktivity a také usnadnit cestu k nákupu.

Cookies jsou malé textový soubor, který je po návštěvě webové stránky umístěn ve vašem počítači či telefonu. Díky tomuto vám můžeme zjednodušit práci s webovými stránkami a nabízet vám zážitky podle toho, co opravdu hledáte. Umožnují také přizpůsobit webovou stránku vašim potřebám a dopřát vám komfortní prohlížení.

Cookies neslouží k uchovávání osobních ani citlivých údajů.

Cookies, které používáme:
Přijmout vybrané