0
Aktuálně nedostupné

Městské muzeum Hlinsko - expozice o historii řemesel a textilu

recenze
4.5
Městské muzeum a galerie Hlinsko   |   Havlíčkova 675, 53901 Hlinsko, Chrudim
Městské muzeum Hlinsko - expozice o historii řemesel a textilu
7 FOTEK
Městské muzeum Hlinsko - expozice o historii řemesel a textilu Městské muzeum Hlinsko - expozice o historii řemesel a textilu Městské muzeum Hlinsko - expozice o historii řemesel a textilu Městské muzeum Hlinsko - expozice o historii řemesel a textilu

Přijďte se k nám podívat na expozici o historii, přiučit se něco o řemeslech, textilu a mnoho dalšího!

Tato aktivita již není k prodeji. Vyberte si něco jiného.

Informace k Městské muzeum Hlinsko - expozice o historii řemesel a textilu

  • Vhodné pro všechny věkové kategorie

POPIS AKTIVITY

Historická expozice nejstarších dějin postihuje vývoj společnosti na Hlinecku od nejstarších zmínek o osídlení oblasti až do konce 19. století, kdy se město stalo sídlem okresního zastupitelstva se starostou Karlem Adámkem.
Kulturní úroveň Hlinska je úzce spojena se vznikem a rozvojem spolkové činnosti, ke které přispěli i učitelé hlineckých škol, s připomenutím působení Karla Václava Raise.

Národopisná expozice ukazuje život venkovského lidu a prostředí, ve kterém žil. Jako protiklad slouží zařízený měšťanský čili panský pokoj.

Součástí muzejní expozice je také plně funkční orchestrion, jehož restaurování bylo v letech 2017 a 2019 finančně podpořeno z grantu Pardubického kraje. Zařízení vyrobil varhanář Karel Čech v Brně, cca. v letech 1900 – 1920. Orchestrion pochází z obce Filipov nedaleko Hlinska, kde je datován do roku 1924, umístěn byl v místním hostinci. Do sbírek MMG Hlinsko byl zakoupen v roce 1961 od pana Františka Tichého – hostinského z Filipova za 500,- Kč.

K nejstarším řemeslům na Hlinecku patřilo hrnčířství. Bohatá ložiska kvalitního jílu poskytovala hrnčířům výbornou surovinu. Hrnčíři byli sdruženi v samostatný cech a řídili se přípisem majestátu z roku 1488.
K nejpůvabnějším exponátům muzea bezpochyby patří výrobky skelných hutí. Sklářství na Vysočině vyrůstalo z dostatku dřeva, vodní energie a levné pracovní síly. Početně jsou nevíce zastoupeny výrobky Mílovské skelné huti a Mariánské skelné huti u Herálce.
Rozvinutá výroba dřevěného nářadí vytvářela optimální podmínky pro vznik hračkářství. Na konci 19. století se střediskovými obcemi výroby hraček staly Krouna a Dědová.
V další části expozice nechybí výrobky současných hračkářů, zvláště z dílny Bukáčkových z Krouny, kteří navazují na tradiční výrobu hraček.
Expozice je doplněna výrobky železných hutí, sirkáren a ukázkami tvorby řezbářské dovednosti našich předků.

Tradiční textilní výroba má na Hlinecku velkou tradici. Odedávna zde byla rozšířena výroba plátna spojená s pěstováním lnu.
Samostatný kroj se na Hlinecku nevytvořil, ale mezi krojové zvláštnosti patřil kanafas. K nejzajímavějším součástem obleku patřily bílé vyšívané uzlíčkové čepce, barevné vlněné šátky či plachetky a žinylkové šály.
Nejnádhernějším a nejtypičtějším kusem mužského kroje byly dlouhé, bílé vyšívané kožichy – chlouba kraje.
Samostatnou součást této expozice tvoří starobylá technika tisku - modrotisk, žinylková výroba, zpracování vlasů a výroba hřebenů.

Do historie Hlinecka se nesmazatelně zapsal rod Adámků, který po tři generace hýbal kulturním a politickým pokrokem v Hlinsku a okolí. Dnes jejich zásluhy připomínají názvy ulice, slavnosti, pamětní síň v muzeu.

Jan Adámek, rodák z Jeníkova, přesídlil v roce 1833 do Hlinska, kde zavedl jednak výrobu plátna pro vojenské účely, vybudoval několik bělidel, lihovar, škrobárnu a cihelnu. Byl schopný průmyslník a dokázal zorganizovat výrobu více než 500 tkalců z Hlinska a stal se zakladatelem tradice místních textilek.

Jeho syn Karel Adámek (1840 - 1918) se stal už jako 25letý 1. října 1865 prvním starostou právě utvořeného Okresního zastupitelstva hlineckého. V této funkci setrval neuvěřitelných 53 let. Stal se poslancem sněmu království českého, říšské rady a delegací, členem panské sněmovny, přísedící zemského výboru. Jeho významným počinem je zejména podpora českého muzejnictví, zlepšil úroveň školství v Hlinsku, které do té doby bylo ve velmi ubohém stavu, v r. 1874 byla postavena měšťanská škola. Zřízena byla také knihovna. Již několik let bylo jednáno o prodloužení liberecko - pardubické železnice do Německého (dnes Havlíčkova) Brodu a do Jihlavy, trať už byla vyměřována z Pardubic přes Chrudim, Slatiňany, Nasavrky, T. Kamenici a dále do Brodu. Karel Adámek vyvinul všemožnou činnost, aby byla dráha vedená přes Hlinsko, kde se již slibně rozvíjel průmysl. Po dlouhém vyjednávání se podařilo přesvědčit rozhodující činitele, aby trať byla vedena Hlinskem a tak 15. srpna 1869 byla konaná velká slavnost započetí stavby a první vlak od Pardubic do Brodu byl vypraven 16. května 1871. Hlinsko zužovaly časté povodně, tak došlo k regulaci řeky Chrudimky (dříve Kamenice) a započala stavba Hamerské přehrady.

Jeho bratr Bohumil Adámek, spisovatel, básník (1848 - 1915), studoval na filosofické fakultě v Praze a ve Vídni, později se věnoval studiu umění v Mnichově. Po návratu z cest se usadil v Hlinsku. Hlinecký kraj měl rád, hlavním jeho posláním se stala literární tvorba. Jeho tragedie Salomena byla hrána při otevření činohry Národního divadla v Praze dne 19. 9. 1883. Rovněž drama Heralt bylo zařazeno na repertoár činohry Národního divadla, je autorem obsáhlé sbírky básní Horské ovzduší. Dalším člověkem, který ovlivnil Adámkův život byl Karel Václav Rais, oba muže spojovalo velké přátelství, zájem o umění a přírodu.. Aktivně se věnoval kulturnímu a společenskému dění v Hlinsku. V r. 1894 byl zvolen starostou hlineckého Sokola a byl ředitelem divadelního spolku Pokrok.

Syn Karla Adámka Karel Václav (1868 - 1944) zasvětil svůj život národopisectví a muzejnictví, stal se doktorem práv a v rodném městě vykonával svou advokátní praxi, s úžasnou pečlivostí sbíral a zapisoval podrobnosti z historie, z národopisu, z oboru školského, církevního i cechovního, je autorem mnoha historických děl (Lid na Hlinecku, Sborníky okresu Hlineckého apod ). Zemřel 18. prosince 1944 ve stáří 76 let a jím vymřela třetí generace hlineckých Adámků.

ZOBRAZIT CELÝ POPIS

Tato aktivita ještě nemá recenze. Navštívili jste ji? Přidejte recenzi ZDE.

Další aktivity v okolí

Používáme cookies, aby SkvěléČesko.cz bylo skvělé :)

Abychom Vám mohli co nejvíce zpříjemnit cestu k zábavě potřebujeme využít Cookies. Díky nim vám můžeme nabídnout ty nejvhodnější aktivity a také usnadnit cestu k nákupu.

Cookies jsou malé textový soubor, který je po návštěvě webové stránky umístěn ve vašem počítači či telefonu. Díky tomuto vám můžeme zjednodušit práci s webovými stránkami a nabízet vám zážitky podle toho, co opravdu hledáte. Umožnují také přizpůsobit webovou stránku vašim potřebám a dopřát vám komfortní prohlížení.

Cookies neslouží k uchovávání osobních ani citlivých údajů.

Cookies, které používáme:
Přijmout vybrané